Gå til sidens hovedinnhold

Økokrim avviser DNOs kritikk

Oljeselskapet raser for at de ikke ble forhåndsvarslet.

DNO-aksjen har fredag falt kraftig som et resultat av at det ble kjent at det er iverksatt politietterforskning etter den omstridte aksjehandelen i fjor høst.

Les mer her: Økokrim etterforsker DNO

Dette har provosert oljeselskapet. Fredag formiddag rettet DNO International skarp kritikk mot Økokrims fremgangsmåte.

«DNO registrerer nok en gang at en offentlig etat legger ut informasjon som har effekt på DNO's aksjekurs, uten at selskapet på forhånd er varslet, slik at selskapet kan informere hele aksjemarkedet med utfyllende og mer presis informasjon», var den kontante meldingen fra ledelsen på Aker Brygge.

Les mer her: Ber Økokrim etterforske Oslo Børs

- Ikke vanlig å varsle
Førstestatsadvokat Arnt Angell i Økokrim avviser kritikken.

- Det er ikke vanlig å varsle partene i forkant av denne type saker. Vår melding om iverksatt etterforskning gikk bredt ut like etter klokken 09, sier Angell til NA24.

- Dere blir anmodet av DNO om å etterforske mulige lekkasjer hos Oslo Børs i forbindelse med DNO-saken. Hva vil du si til det?

- Det er vel ikke det vi har fokusert på hittil, sier Angell.

- Hva er bakgrunnen for at dere nå har bestemt dere for å iverksette etterforskning?

- Det er fordi vi etter å ha gjennomgått det materialet vi har fått oversendt fra Kredittilsynet ser at det er omsendigheter som gjøre det naturlig å gå til dette skritt.

For rundt to uker siden ble det klart at Kredittilsynet har sendt over DNO-saken til Økokrim. Kredittilsynet fant det mest hensiktsmessig å overlate sakskomplekset til Økokrim.

Veldig tidlig fase
Da Kredittilsynet varslet at de sendte saken over til politiet la de vekt på at saken kan ha aspekter utover de rent verdipapirrettslige. I tillegg legges det vekt på at det internasjonale politisamarbeidet etter alt å dømme vil være den beste kanalen for eventuelt å få belyst omstendighetene rundt de aktuelle transaksjonene i DNO.

Førstestatsadvokaten forklarer det slik:

- De ser på denne saken fra verdipapirvinkel, men vil gå bredt ut. Det er imidlertid fortsatt en tidlig fase i etterforskningen. Så langt er det for tidlig å si mye mer enn det, sier Angell.

Han sier at et naturlig steg for Økokrim er å kontakte de kurdiske selvstyremyndighetene.

- Ja, det er nok ganske sikkert at vi vil gjøre.

Angell utelukker heller ikke at det vil bli aktuelt å samarbeide med politimyndigheter i andre land i denne saken.

- Det vil være avhengig av utviklingen i etterforskningen, men som sagt, vi er i en meget tidlig fase.

Angell opplyser at fire til seks personer vil jobbe med DNO-saken fra Økokrims side.

Truet med utkastelse
DNO har kommet i kraftig søkelys de siste ukene, og selskapets produksjon i Nord-Irak ble stanset etter at det oppsto en kraftig disputt i forbindelse med et aksjesalg.

De kurdiske selvstyremyndighetene (KRG) truet med å kaste DNO ut av Nord-Irak og kansellere produksjonsdelingsavtalen de har med det norske oljeselskapet. I inntil seks uker var DNO suspendert fra oljekontrakten, og ville ikke få noen inntekter fra området i denne perioden.

Bakgrunnen for reaksjonen fra de kurdiske selvstyremyndighetene er store medieoppslag i Norge om eierforholdet til en aksjepost som DNO selv solgte for et snaut år siden. Her har Oslo Børs lagt press på DNO, noe som har medført at DNO-partner KRG, og ministeren for naturressurser Dr. Ashti A. Hawrami har blitt dratt inn i saken.

I september ila Børsklagenemnden DNO International et ovetredelsegebyr på en snau million kroner fordi de mener selskapet brøt opplysningsplikten. I forbindelse med dette ble det offentliggjort korrespondanse i forbindelse med aksjetransaksjonen.

Krangelen og mediespekulasjonene i kjølvannet av dette mislikte KRG sterkt, og krevde at oljeselskapet ryddet opp og gjenreiser den skade som de mente var påført omdømmet.

Fikk gjenoppta produksjonen
Mandag denne uken kom meldingen om at DNO maktet å ordne opp i tilstrekkelig grad.

Les mer: Grønt lys for DNO

Det skjedde etter at oljeselskapet skrev et brev til De kurdiske selvstyremyndighetene (KRG) og utvalgte ledere i Irak. I tillegg hadde Dr. Khaled Salih, seniorrådgiver for statsministeren og ministeren for naturressurser i de kurdiske selvstyremyndighetene i Irak et klargjøringsmøte med ledelsen I Oslo Børs.

Responsen var at DNO fikk gjenoppta produksjonen i oljerike Nord-Irak med umiddelbar virkning.

Faller tungt
DNO-aksjen falt tungt fredag morgen, men etter et kursnedgang på over 9 prosent har aksjen hentet seg noe inn. Fredag ettermiddag er hovedindeksen ned 0,13 prosent og DNO faller 4,60 prosent til 4,93 kroner.

Kommentarer til denne saken