*Nettavisen* Økonomi.

Økt arbeidsledighet i 2016 - Slik vil regjeringen skape flere arbeidsplasser

OMSTILLING: Finansminister Siv Jensen konstaterer at oljetiden er forbi og at Norge nå må omstille økonomien. Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

Regjeringen tror at arbeidsledigheten øker, og har satt inn flere tiltak for å motvirke arbeidsløshet.

07.10.15 10:52

Regjeringen anslår at arbeidsledigheten i Norge vil være på 4,4 prosent i år og 4,5 prosent neste år.

Anslagene har dermed økt siden regjeringen la fram revidert nasjonalbudsjett i mai. Da var det ventet en ledighet på 4,0 prosent i 2015 og 4,1 prosent i 2016.

Antallet som registrerer seg som ledige hos Nav anslås til 2,9 prosent i år og 3,2 prosent neste år i regjeringens forslag til statsbudsjett.

Regjeringen kommer med en rekke forslag for å motvirke arbeidsløshet.

Noen av tiltakene er:

  • Stimulere næringslivet
  • Flere tiltaksplasser
  • Mer penger til arbeidstrening
  • Mer penger til oppussing av kommunale bygg


Stimulere eksportnæring

- Det viktigste vi gjør er å stimulere til vekst i privat konkurranseutsatt næringsliv, sa finansminister Siv Jensen da statsbudsjettet for 2016 ble lagt fram onsdag.

Jensen innledet finanstalen i Stortinget med å slå fast at oljen ikke lenger vil være den samme vekstmotoren den har vært i norsk økonomi de siste 50 årene.

– I budsjettet for 2016 legger vi et godt grunnlag for å møte de omstillingene norsk økonomi står overfor. Budsjettet bidrar til vekst i sysselsettingen og til å motvirke ledighet fra lavere aktivitet i oljevirksomheten. Regjeringen legger fram et budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling, sier finansminister Siv Jensen.

4000 nye tiltaksplasser

Regjeringen har lagt inn 4000 flere tiltaksplasser i 2016-budsjettet, sammenlignet med revidert 2015-budsjett.

Av disse er 1000 plasser forbeholdt ungdom.

- Regjeringen foreslår en ungdomspakke som skal motvirke at unge faller utenfor utdanning og arbeidsliv og sørge for at de kommer raskt over i opplæring og aktivitet. 1.000 plassar av den foreslåtte tiltaksstyrkingen for arbeidsløse inngår i ungdomspakka, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson.

Det vil også bli anledning til å øke læretiden i bedriftsintern opplæring (BIO) til 26 uker.

Milliarder til arbeidstrening

Regjeringen vil også øke tilskudd til aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner med 15,5 millioner kroner. Samtidig styrkes tilskuddet til sosiale entreprenører med 4,5 millioner kroner.

Frivillige organisasjoner gjør en viktig jobb for å inkludere personer som står langt fra arbeidsmarkedet. Vi må i større grad slippe til den erfaring, kompetanse og det engasjement som frivillige organisasjoner representerer i dette viktige arbeidet, sier Eriksson.

500 millioner til kommunene

Regjeringen vil gi 0,5 milliarder kroner i et engangstilskudd til norske kommuner neste år. Pengene skal gå til oppussing av skoler og omsorgsbygg for å motvirke økt ledighet.

Det kom fram i regjeringens budsjettforslag som ble lagt fram onsdag.

– Kommunene får et engangstilskudd på 0,5 milliarder i tillegg til 4,7 milliarder i frie inntekter. Ekstratilskuddet skal gå til vedlikehold og rehabilitering av skoler og omsorgsbygg, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Flere innvandrere i jobb

Regjeringen foreslår 7 millioner kroner til kartlegging av flyktningers kompetanse for å bedre integreringen av flyktninger.

Samtidig foreslår regjeringen å øke jobbsjansen med 10 millioner kroner i forhold til saldert budsjett 2015, slik at innvandrerkvinner kommer seg i arbeid.

Regjeringen vil også heve kompetansen til lærere som underviser voksne innvandrere i norsk og foreslår 3,2 millioner kroner til dette.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.