Ressursene i Barentshavet nordøst er anslått til 1,4 milliarder standard kubikkmeter oljeekvivalenter, viser de siste beregningene til Oljedirektoratet.

Det er en fordobling av tidligere anslag og er like stort som 14 Johan Castberg-felt, som for tiden bygges i Barentshavet.

Terje Søviknes godkjenner Trestakk-utbyggingen

Regner man om det om til fat, er det snakk om snaue 10 milliarder fat olje og gass nordøst i Barentshavet. Verdien på ressursene i Barentshavet nordøst kan beløpe seg på hele 900 milliarder kroner.

- Dette er særdeles gode nyheter. Oljedirektoratet hadde indikert en økning av anslagene, men dette er mye mer enn forventet. Selv om det er stor usikkerhet rundt disse områdene, innebærer det en stor økning i letepotensialet på norsk sokkel, sier Trond Omdal, oljeanalytiker i Pareto Securities til Nettavisen.

Lite kunnskap

Oljeanalytiker Thina Saltvedt i Nordea Markets sier den nordøstlige delen av Barentshavet, er et område man tidligere visste veldig lite om på grunn at uavklarte spørsmål om delingslinje med Russland.

- Men det har vært håp og tro om at det skulle være mye ressurser der, og det er først nå de siste årene man har kunnet sjekket det. Denne meldingen bekrefter at det er potensial for mye olje og gass i dette området, sier Saltvedt til Nettavisen.

Direktoratet tror at rundt 60 prosent av ressursene er væske, altså olje, konsensat og naturgassvæske, mens resten er gass.

Usikre tall

Det nye anslaget innebærer at andelen uoppdagede ressurser i Barentshavet er oppjustert fra 50 til nesten 65 prosent av de totale uoppdagede ressursene på norsk sokkel.

«Tallet er naturligvis usikkert. Det kan vise seg å være lavere eller det kan være mye høyere,» sier oljedirektør Bente Nyland i melding.

Venstre vedtar å stoppe oljeutvinning i Barentshavet

De forventede totale ressursene er omtrent like store i den kartlagte delen av Barentshavet nord som i Barentshavet sør, til tross for at den nordlige delen er bare halvparten så stor som den sørlige.

Søviknes raser mot Venstre-vedtak

Bekrefter potensial

IEA-topp tror verden vil tørste etter mer norsk olje

Tross det oppløftende funnet, advarer Thina Saltvedt mot å sprette sjampanjen ennå.

- Vi vet fortsatt ikke sikkert hvor store ressurser som faktisk ligger der, dette er bare anslag, og det er langt frem i tid til disse reservene vil bli utvunnet. Vi snakker i hvert fall ti til femten år. På den tiden kan det skje mye, både med oljeprisene og med andre energiformer, sier hun.

Omdal sier at det nå er avgjørende at oljeselskapene faktisk gjør noen reelle oljefunn i området i løpet av de kommende årene.

Omdal sier at leteprogrammene i Barentshavet i årene fremover vil være helt avgjørende for norsk oljeindustri og leverandørindustri.

- Hvis du ikke gjør ikke betydelig funn i Barentshavet de neste to årene, vil du få en omstilling fra 2022 som gjør at de siste årenes krise spesielt i leverandørindustrien vil fremstå som en flau bris i forhold til det vi da må gjennom, sier Omdal.

Ny rekord i letebrønner

I den sammenheng kom også Oljedirektoratet med gode nyheter tirsdag. De venter nemlig en ny rekord i antall letebrønner i Barentshavet i år. 15 brønner er planlagt boret, to flere enn i toppåret 2014.

«Dette er en markant økning, og viser en svært gledelig utvikling i Barentshavet,» sa oljedirektør Bente Nyland på Barentshavkonferansen i Hammerfest tirsdag, ifølge en melding.

I sommer skal Statoil bore den første undersøkelsesbrønnen nordøst i området. Ifølge oljedirektoratet blir denne brønnen svært viktig i arbeidet med å kartlegge geologien i denne delen av Barentshavet.

«Brønnen vil kunne bekrefte om det er petroleum i området, og vil gi oss uvurderlig kunnskap om undergrunnen,» sa oljedirektøren.