(Estate): Tirsdag morgen la Statens Pensjonsfond Utland (Oljefondet) frem årsrapporten for 2017, med solid økning i verdiene. De unoterte eiendommene til Oljefondet bidro med en avkastning på 7,5 prosent i fjoråret, og eiendomsporteføljen utgjør nå 2,6 prosent av fondets totale verdi. Oljefondet satt ved årsskiftet på unotert næringseiendom for 218,64 milliarder kroner, skriver Estate Nyheter.

Les også: Dette er de største investeringene til Oljefondet

Oljefondet har klart størst eksponering mot London, New York og Paris, med henholdsvis 22,8 prosent, 21,5 prosent og 19,1 prosent av porteføljen plassert i disse byene. På de neste plassene kommer Boston, Washington DC, San Fransico, Zürich, Sheffield, Tokyo og Berlin. USA er det landet hvor eksponeringen er størst, med 57,7 prosent av verdiene. Storbritannia kommer inn på andreplass med 12,7 prosent, mens 7,4 prosent av fondets eiendomsverdier er plassert i Spania.

Men Oljefondet har vesentlig større verdier plassert i eiendom. Fondet har en aksjeportefølje med en samlet verdi på 72,61 milliarder kroner. Blant eiendomsaksjene er British Land, Kilroy Realty, GGP, Shaftesbury, Deutsche Wohnen og Land Securities Group. De børsnoterte eiendomsinvesteringene ga enda høyere avkastning enn de unoterte eiendomsplasseringene. Ifølge Norges Bank bidro investeringene i eiendomsaksjer til en avkastning på 14,1 prosent.

Les mer: Oljefondet i 2017: Avkastning på 13,7 prosent

Den unoterte eiendomseksponeringen er i realiteten enda høyere når man ser på verdien av eiendommene i eiendomsaksjene. Selskapene har nemlig en finansiell gearing som varierer fra selskap til selskap. Boston Properties, et selskap hvor Oljefondet eier 4,7 prosent av aksjene, har en gjeldsandel på 69,1 prosent. Oljefondet har dermed en betydelig høyere eiendomseksponering i Boston Properties enn aksjeverdien.

Les ogås: Nyboligsalget falt kraftig

Hvis man for syns skyld legger til grunn en gjeldsandel på 50 prosent på de børsnoterte eiendomsselskapene, vil Oljefondets eiendomseksponering i disse selskapene være 145 milliarder kroner. Ved en gjeldsandel på 66,7 prosent, vil fondet har like store eiendomsverdier i eiendomsaksjene som i den unoterte porteføljen.

Flere saker fra Estate får du her.