I andre kvartal økte markedsverdien til Statens pensjonsfond utland med 153 milliarder kroner til 8.020 milliarder kroner per 30. juni, viser kvartalstallene som Norges Bank Investment Management la fram tirsdag.

– Det beste halvårsresultatet målt i kroner i fondets historie, konkluderer nestleder i NBIM Trond Grande.

Siden den gang har derimot pengene rent ut i stort tempo.

Les også: Oljefondet med nytt praktkjøp i Paris

Avkastning på en halv billion

– Særlig aksjemarkedene har levert svært godt hittil i år, og fondets avkastning har vært på 6,5 prosent i årets to første kvartaler. Det tilsvarer en avkastning på 499 milliarder kroner, sier han.

I andre kvartal ble det tatt ut 16 milliarder kroner av fondet. Samtidig styrket kronekursen seg. Dette bidro til å redusere fondets verdi med 32 milliarder kroner.

Kvartalstallene viser at 65,1 prosent av fondet er investert i aksjer, 32,4 prosent i rentepapirer og 2,5 prosent i unotert eiendom.

Enormt tap siste 52 dager

Selv om oljefondet hadde en verdi på over 8000 milliarder kroner ved utgangen av andre halvår (30. juni), har fondet tapt stort de 52 dagene som har gått siden.

Ifølge nettsidene til Oljefondet er markedsverdien tirsdag formiddag ganske nøyaktig 7700 milliarder kroner.

Det betyr at fondet har mistet over 300 milliarder kroner i markedsverdi på halvannen måned - nesten 6 milliarder kroner per dag.

En stor del av årsaken er at dollarkursen, som er fondets interne valuta, har svekket seg fra 8,38 til 7,91 kroner siden utgangen av juni.

Les også: Folketrygdfondet økte med 4,3 milliarder

Sett denne videoen?