Ved å låne ut aksjer får Oljefondet inntekter som bidrar positivt til avkastningen, skriver Dagens Næringsliv (krever abonnement).

Av Oljefondets aksjeportefølje på i overkant av 4000 milliarder kroner er det cirka 400 milliarder som lånes ut. Dette gir en årlig inntekt på opptil fire milliarder kroner, skriver avisen.

Aksjene lånes ut til såkalt shorthandel, som dreier seg om at aksjene lånes ut i den hensikt å kjøpe dem tilbake etter at kursen har falt. Den som låner ut aksjene krever også en rentekompensasjon, skriver DN.

Slik det ligger an per 10. oktober blir utlånsmarginen til Oljefondet på én prosent.