*Nettavisen* Økonomi.

Oljefondet tapte 86 milliarder

Foto: (Scanpix)

Enorme tap i aksjemarkedet.

10.08.12 10:01

Fredag melder Norges Bank Investment Management (NBIM) som forvalter Statens Pensjonsfond - Utland, bedre kjent som oljefondetm, om resultatene i 2011.

Her kommer det frem at oljefondet hadde en negativ avkastning på 2,5 prosent, tilsvarende et tap på 86 milliarder kroner.

- Resultatet gjenspeiler utviklingen i kapitalmarkedene, som i 2011 var preget av store aksjefall og økende usikkerhet rundt statsgjeld i euroområdet, sier Yngve Slyngstad, i en melding.

- Vi er forberedt på at fondets verdier kan svinge betydelig fra år til år.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Aksjetap i Europa
Spesielt ille gikk det i aksjemarkedet der fondet hadde en avkastning på - 8,8 prosent, i stor grad drevet av kursfall i Europa, der fondet hadde halvparten av sine aksjer ved utgangen av året.

Dette var svakere enn referanseindeksen, som var på -8,36 prosent.

Bedre gikk det for rentepapirene som hadde en avkastning på 7 prosent, hjulpet av prisoppgang på statsobligasjoner fra land som USA, Storbritannia og Tyskland.

Men uansett er resultatet svakt, da det samlet er 0,1 prosentpoeng lavere enn avkastningen på fondets referanseindekser.

Ved utgangen av 2011 var fondet investert med 58,7 prosent i aksjer, 41 prosent i rentepapirer og 0,3 prosent i eiendom.

Solgte kriseland
Fondet reduserte i 2011 beholdningen av italienske og spanske statsobligasjoner, og økte investeringene i amerikanske og britiske statsobligasjoner.

I tillegg solgte fondet det meste av beholdningen av obligasjoner utstedt av de amerikanske boliglånsinstitusjonene Fannie Mae og Freddie Mac. Fra juni til november kjøpte fondet aksjer for 185 milliarder kroner, som er i tråd med strategien om å investere tilførsler av nye midler i aktivaklassen med svakest utvikling.

- Vi kjøpte fra sommeren og ut året aksjer for mer enn 150 milliarder kroner i Europa. Med noe over halvparten av fondet investert i Europa, har vi en betydelig interesse av at myndighetene lykkes i å håndtere de store strukturelle og monetære utfordringene som eurolandene står overfor, sier Slyngstad.

Håvet inn på Apple
Fondets største verdifall i et enkeltselskap var i 2011 i den franske banken Société Générale, fulgt av den tyske bilprodusenten Daimler og banken HSBC Holdings.

Enkeltinvesteringen som bidro mest positivt til fondets avkastning, var Apple, produsenten av blant annet iPad og iPhone. Deretter fulgte den britiske legemiddelprodusenten GlaxoSmithKline og oljeselskapet Exxon Mobil i USA.

Fått masse oljepenger
Tross tapene steg fondets markedsverdi med 234 milliarder kroner til 3.312 milliarder kroner. Det skyldes at mye av de store oljeinntektene som Norge tjener blir skutt inn i fondet.

Fondet ble tilført 271 milliarder kroner fra staten, som var de høyeste tilførslene siden 2008.

Kronekursen svekket seg mot flere av valutaene fondet investeres i, og det økte isolert sett markedsverdien med 49 milliarder kroner.

Andelen av fondet som var eksternt forvaltet ble i løpet av året redusert til 145 milliarder kroner, eller 4,4 prosent av fondet. Dette er en kraftig nedgang fra ni prosent og 283 milliarder kroner fra året før.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.