Gå til sidens hovedinnhold

Oljefondets lillesøster hanker inn

Folketrygdfondet har fått mer å rutte med.

Folketrygdfondet, som forvalter Statens pensjonsfond Norge og Statens obligasjonsfond, håvet i 2009 inn milliarder til det norske folk. Det ble skapt mer verdier enn referanseporteføljen på renter, men mindre i aksjemarkedet.

Avkastningen i aksje- og obligasjonsmarkedene førte til et positivt resultat for Statens pensjonsfond Norge på 29,3 milliarder kroner, noe som tilsvare en avkastning på 33,5 prosent. Ved årsskiftet var forvaltningskapitalen på 117 milliarder kroner, opplyser Folketrygdfondet.

- Vi har lagt bak oss to spesielle år i finansmarkedene, og kan fastslå at verdifallet i kriseåret 2008 ble innhentet gjennom den sterke oppgangen i 2009, melder administrerende direktør Olaug Svarva.

Mindre enn målet
Avkastningen for Statens pensjonsfond Norge ble 2,2 prosentpoeng svakere enn referanseporteføljen i 2009. Samlet har Folketrygdfondet hatt en årlig gjennomsnittlig avkastning som er 1,7 prosentpoeng bedre enn referanseporteføljen for de to siste årene. Den gjennomsnittlige årlige avkastningen er i et lengre perspektiv også bedre enn referanseporteføljen, med henholdsvis 1,1 prosentpoeng for de siste fem år og 0,5 prosentpoeng for den siste tiårsperioden.

Avkastningen for den norske aksjeporteføljen ble på 59 prosent, noe som er 5,8 prosentpoeng svakere enn avkastningen til referanseporteføljen. For den nordiske aksjeporteføljen ble avkastningen på 17,6 prosent, mot referanseporteføljens avkastning på 21,7 prosent.

Bedre på renter
Den norske renteporteføljen hadde en avkastning på 10,4 prosent. Dette er 2,1 prosentpoeng bedre enn referanseporteføljen. Meravkastningen er et resultat av godt avkastning i kredittobligasjoner. I henhold til gjeldende rammeverk er den nordiske renteporteføljen ikke valutakurssikret. Sterkere kronekurs har derfor bidratt til at det ble en negativ avkastning på 6,3 prosent, men er tross det 2.2 prosentpoeng bedre enn referanseporteføljen.

Statens obligasjonsfond
Statens obligasjonsfond ble opprettet i mars 2009 med 50 milliarder kroner i kapital. Ved utgangen av året var investert kaptial 8,2 milliarder kroner fordelt på 40 utstedere.

- Statens obligasjonsfond har fungert som et sikkerhetsnett i en vanskelig periode, og kredittobligasjonsmarkedet er blitt mer velfungerende i løpet av året, sier administrerende direktør Olaug Svarva.

Reklame

NÅ: Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus