Ja, det gikk virkelig ille i aksjemarkedet i 2008. Da falt Hovedindeksen ved Oslo Børs hele 54 prosent, mens den viktige amerikanske S&P500-indeksen og Morgen Stanleys verdensindeks var ned 40 prosent.

Oljefondet slapp ikke unna i det urolige børsåret 2008, med en aksjesmell på 40,7 prosent. Men fondet var langt mindre for ti år siden.


Den løpende verdien av oljefondet i dag er på rundt 8800 milliarder kroner. Med en aksjeandel på 70 prosent, snakker vi om aksjeverdier for rundt 6000 milliarder. Et aksjefall på 40 prosent i dag vil dermed føre til en smell på 2400 milliarder kroner.

Svinger mer

Aksjeandelen i oljefondet er økt til 70 prosent ut fra ønsket om en langsiktig høyere avkastning for fondet. Men med økte avkastningsmuligheter følger økt risiko og svingninger.

Oljefondets leder Yngve Slyngstad sa i forbindelse med resultatfremleggelsen for 2018 at fondet gjennom 2018 svingte med 800 milliarder i verdi. Aksjesmellen i fjor var på 517 milliarder kroner.


Men det var i et år da fondets aksjeavkastningen falt med «bare» 9 prosent. I 2008 var smellen 4,5 ganger høyere, men da hadde altså fondet en mye lavere verdi.

For høyt

Et annet tema er hva fondet kan vente av avkastning i aksjemarkedet fremover. Historisk årlig avkastning fra aksjemarkedene har ligget på ca. 9 prosent (se lenger ned), men er på vei ned.

Et utvalg ledet av tidligere sjeføkonom Knut Anton Mork i Handelsbanken (Mork-utvalget) så i 2015 blant annet på forventet avkastning for oljefondet. Mork frarådet av ulike årsaker å øke aksjeandelen i fondet fra 60 prosent, men politikerne landet til slutt på 70 prosent.

3 prosent meravkastning

Mork-utvalget la til grunn at aksjemarkedet i snitt skal gi 3 prosentpoeng høyere avkastning enn obligasjonsmarkedet de nærmeste ti årene. Ekspertene i utvalget trodde obligasjoner ville gi 0,5 prosentpoeng mer enn inflasjonen, det vil si en såkalt realavkastning på 0,5 prosentpoeng.

Med en forventet inflasjon rundt 2 prosent her hjemme og ute indikerer det:

- I gjennomsnitt 2,5 prosent årlig avkastning i obligasjonsmarkedet
- I gjennomsnitt 5,5 prosent årlig avkastning fra aksjemarkedet

Det er i så fall langt lavere avkastning enn den historiske avkastningen i aksjemarkedet. En slik avkastning vil kunne skape problemer for politikerne ut fra hvor mye penger de bruker over statsbudsjettet (handlingsregelen).

5-7 prosent

Porteføljeforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning er en av dem som tror på lavere aksjeavkastning fremover. Han mener 9 prosent årlig avkastning er for høyt. Rentenivået er fortsatt rekordlavt, og lavere risikofri rente skal isolert sett gi lavere forventet aksjeavkastning.


Den norske tiårige statsobligasjonsrenten har i dag en effektiv rente på ca. 1,7 prosent, den tilsvarende tyske renten på minimale 0,11 prosent. Oljefondet har investert i obligasjoner som for tiden har negativ avkastning.

- I Storebrand mener vi en normal avkastning i aksjemarkedet i årene fremover vil ligge på 5-7 prosent. Alle kan se at den langsiktige risikofrie renten har falt, sier Chen til Nettavisen Økonomi.

Verken oljefondets leder Yngve Slyngstad eller sentralbanksjef Øystein Olsen ville overfor Nettavisen Økonomi onsdag utdype Mork-utvalgets vurderinger. Begge henviste til dialogen de har med Finansdepartementet om forutsetningene, og dette er ikke offentlig dokumentasjon.