Oljeskeptiker ser høyere priser

Den profilerte oljeanalytikeren Bjørn Inge Tønnesen snur i synet på oljeprisen. Les hva han forventer nå.

Under tittelen «Mer kapasitet nødvendig» har oljeanalytiker Bjørn Inge Tønnesen i DnB NOR Markets sendt ut en ny oljemarkedsrapport til sine kunder. Analytikeren har snudd i sitt syn på oljeprisen. Nå venter den anerkjente analytikeren at oljeprisen vil holde seg langt sterkere enn tidligere antatt.

Tønnesen har lenge vært svært negativ til den høye oljeprisen og har med skepsis sett at estimatene ikke har slått til. Flere av hans kollegaer i andre meglerhus har spådd høye oljepriser i lang tid fremover, mens Tønnesen har holdt fast på den langt mer moderate linjen.

NA 24 - din nye næringslivsavis

Nå mener oljeanalytikeren i DnB NOR Markets at overskuddkapasiteten bør overstige fem prosent for å oppveie geopolitisk frykt, men venter ikke at dette skjer før i 2008.

Med bakgrunn for det overanliggende hever DnB NOR Markets oljeprisestimatene til 60 dollar i 2006 fra 56 dollar pr. fat i 2006. Meglerhuset ser også høyere oljepris i de påfølgende årene og hever estimatene for oljeprisen fra 47 dollar til 55 dollar i 2007, og til 45 dollar fra 40 dollar i 2008.

Tønnesen beholder det langsiktige estimatet fra 2009 og utover på 40 dollar pr. fat.

Les også:DnB NORs oljesyn

Geopolitisk spenning
Tønnesen trekker frem den anspente situasjonen rundt Irans atomprogram som et av de geopolitiske utfordringene markedet står ovenfor. Iran har fått en frist på 30-dager til å etterleve de kravene som det internasjonale atomenergibyrået stiller.

Det er enda ikke klart hvordan FN kommer til å reagere hvis Iran ikke innfrir forventningene. Stornasjonene Kina og Russland er mot sanksjoner og det er fortsatt usikkert hvordan Iran kommer til å reagere på FN bestemmelser.

Tønnesen trekker også frem den uavklarte situasjonen i Nigeria og mener denne saken kan slå begge veier.

Situasjonen i Nigeria er i fokus for tiden. Oljeproduksjonen er fortsatt rammet og nærmere 560.000 fat pr dag mangler. Flere av de internasjonale oljeselskapene med ENI og Shell i spissen har gjort betydelige nedgraderinger i forbindelse med hva de klarer å få ut av oljeinstallasjonen.

Tønnesen skriver at ENI har opphevet «force majeure» på rundt 70.000 fat pr dag, mens Shell restarter ikke før arbeidsforholdene er sikret.

DnB NOR Markets oljeanalytiker trekker dessuten frem borgerkrigen i Irak, samt de statige terror-arrestasjonene i Saudi-Arabia som usikkerhet for oljeprisen.

Høye lagre i USA
- Betydelig trekk på bensinlagrene den siste tiden, bratt fall de siste ukene og det faktum at kjøresesongen med høy etterspørsel er rett rundt hjørnet, er noen av begrunnelsene Tønnesen gir i sin siste oljerapport for at oljeprisen vil holde seg sterk.

Kapasitetsveksten i raffineriene på 9,3 millioner fat olje ekvivalenter pr. dag fra utgangen av 2004 til utgangen av 2010. Tilsvarer en vekst på 1,55 millioner fat pr. dag i gjennomsnitt. Den største veksten kommer gjennom utvidelsen kommer det siste året. Dette innebærer at veksten første året ikke henger med på den etterspørselsveksten som forventes.

En historisk tilleggsmargin på 9 prosent, raffinerikapasitet sammenlignet med etterspørsel, for vedlikehold og lignende mangler.

Det er kommet nye bestemmelser i forbindelse med hvordan industrien tilbereder bensin og diesel. Dette kan komme til å være viktige tema for markedet i 2006. Det er spesielt fem endringer i drivstoffspesifikasjonene vil påvirke forsyningssituasjonen i 2006.

- Høye amerikanske bensinlagre er nødvendig i en overgangsperiode, skriver Tønnesen i oljerapporten.

Svak vekst utenfor OPEC
Tønnesen fremholder også at tilbudsveksten utenfor OPEC svekkes ytterligere.

Den siste tiden har det kommet flere rapporter der estimatene for etterspørselsveksten har blitt nedgradert. Tre toneangivende oljemarkedsrapporter venter at etterspørselsveksten blir på 1,5 millioner fat olje i 2006 sammenlignet med 2005.

Tønnesen mener at den langsomme gjenopptrappingen i Mexico-golfen bidrar til at tilbudsveksten er på vei ned.

Det faktisk kapasitetsbortfallet i mars var 298.000 fat mot ventet 232.000 fat i januar. Forventet kapasitetsbortfall i mai ligger nå på 258.000 fat olje.

Oljeanalytikeren mener at høye havtemperaturer kan peke mot en ny alvorlig orkansesong som starter i juni. I Nordsjøen er produksjonen fortsatt skuffende med nedstengninger flere steder.

DnB NOR Markets estimerer at tilbudet utenfor OPEC å ligge på 0,8 millioner fat olje i 2006, 1,1 millioner fat i 2007 og 1,6 millioner fat i 2008.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag