NA24.no

Olsen frykter ikke høy boliggjeld

Sentralbanskjef Øystein Olsen holdt sin årstale i Norges Bank torsdag kveld.
Sentralbanskjef Øystein Olsen holdt sin årstale i Norges Bank torsdag kveld. Foto: Lise Åserud (NTB scanpix)
Sist oppdatert:
Enn så lenge er ikke sentralbanksjef Øystein Olsen veldig bekymret over nordmenns boliggjeld, selv om den er stadig økende.

I sin årstale om tilstanden i norsk økonomi torsdag kveld understreket Olsen at høy gjeld skaper sårbarhet.

– Risikoen for at boliglån skal misligholdes og påføre bankene store, direkte tap, er likevel liten. Vi har et godt sosialt sikkerhetsnett. Det gir en forsikring hvis inntekt faller bort, slo han fast.

Samtidig advarte Olsen om at hver fjerde husholdning kan ende opp med en gjeld som overstiger boligens verdi hvis boligprisene skulle falle med 30 prosent.

Men for øyeblikket er det snarere de stadig økende boligprisene som skaper bekymring.

– Sterk vekst i boligpriser og gjeld kan også gjøre det nødvendig for myndighetene å vurdere andre, målrettede tiltak for å dempe risikoen knyttet til den høye gjelden hos husholdningene, sa Olsen.

Les også: Her demonstrerer de mot finansfiffen

Bremse oljepengebruken
Usikkerhet både om nye inntekter og avkastningen til oljefondet bør få politikerne til å begrense bruken av oljepenger, mener sentralbanksjef Øystein Olsen.

– Vi har kommet opp i en bruk av oljepenger som er 6-7 prosent av bruttonasjonalprodukt for Fastlands-Norge. Det er mye, og det bør være nok, sier Olsen til NTB.

– Mitt råd er: la oss ikke tøye strikken lenger. La oss vise tilbakeholdenhet og forsiktighet og holde igjen på pengebruken, sier han.

Olsen holdt torsdag kveld sin årlige tale om tilstanden i norsk økonomi og perspektivene fremover.

Der tok han opp handlingsregelen fra 2001, som begrenser bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet til 4 prosent av oljefondets verdi.

– Handlingsregelen har fungert som en langsiktig rettesnor for finanspolitikken i snart 15 år. Den har tjent hensikten. Nå er det behov for å stoppe opp, slo Olsen fast i talen.

– En fornuftig tilpasning til risiko er at man ikke sikter mot å øke bruken av oljeinntekter videre fra dagens nivå. Epoken med opptrapping av bruken av oljeinntekter kan ligge bak oss, konkluderte han.

Sentralbanskjef Øystein Olsen hilser på finansminister Siv Jensen før årstalen i Norges Bank torsdag kveld.


– Tydeligere bilde
Bakteppet for uttalelsene er en oljepris som har falt fra 115 dollar fatet i fjor sommer, til under 60 dollar i dag.

I tillegg ser situasjonen dyster ut for avkastningen fra Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet. Det skyldes at 35 prosent av fondet er investert i obligasjoner, hvor analytikerne tror rentene vil forbli lave lenge.

– Det er to nye utviklingstrekk. Det ene er betydelig usikkerhet knyttet til fremtidige oljeinntekter, som vi må regne med ikke blir så høye som vi trodde tidligere. Det andre er stor usikkerhet rundt avkastningen, som blir lavere – kanskje under 3 prosent, sier Olsen.

– Dette bildet fremstår som tydeligere nå enn det gjorde for et par år siden, legger han til.

Bruken av oljepenger har økt gradvis fra 2001 og fram til i dag, de siste årene uten at 4-prosentgrensen er overskredet. Det skyldes at fondets verdi har økt kraftig til dagens nivå med en antatt verdi på over 6.600 milliarder kroner. I år tar regjeringen sikte på å bruke 164 milliarder oljekroner.

Ikke tøye strikken
Olsen pekte i sin tale på at med oljepriser på rundt 60 dollar fatet, som i dag, kan tilførselen til fondet stoppe opp. Med dagens oljepengebruk kan det derfor bli aktuelt å overføre penger fra oljefondet til statsbudsjettet snarere enn motsatt, påpeker han.

– Målt som andel av nasjonalproduktet kan fondet allerede ha nådd toppen, sier Olsen.

Han viser til at det hele tiden har vært klart at fondet ville flate ut når man bruker avkastningen.

– Det nye er at denne problemstillingen kan være aktuell her og nå.

Sentralbanksjefen understreker at det kan gå bedre enn vi tror, men anbefaler likevel politikerne å handle nå heller enn å vente til det blir mer smertefullt.

Olsen understreket i talen også at vi må forberede oss på lavere oljepris enn vi har vært vant til de siste årene.

– Det vil være uklokt å basere seg på at oljeprisen på nytt skal etablere seg på over 100 dollar fatet, sa han.

Fallet i oljeprisen har «fremskyndet og forsterket» en varslet nedgang i aktiviteten. Selv om oljealderen ikke er over, må vi forberede oss på det som kommer etter den.

– Norsk økonomi må tilpasse seg en klart lavere etterspørsel fra oljesektoren. Vi går fra særstilling til omstilling, slo sentralbanksjefen fast. (©NTB)

Lik Nettavisen på Facebook og få ferske nyheter og friske meninger!


Rapporter om feil i artikkelen

Mest sett siste uken

Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!

Våre bloggere