FORNEBU (Nettavisen): - Dagens reguleringsplan angir byggehøyder på seks til åtte etasjer. Dette er i en helt annen divisjon, sier kommunaldirektør Arthur Wøhni i Bærum kommune til Nettavisen om Kjell Inge Røkke og Nina Jensens foreslåtte skyskraper på Fornebu, et 60 etasjer og 200 meter høyt signalbygg nær Aker-hovedkvarteret som skal huse havsenteret World Ocean Headquarters.

Byråkrater og politikere i Bærum kommune fikk i vinter presentert Aker-eide FP Eiendoms planer på et seminar. Det var Nina Jensen, som nå er sjef for forsknings- og ekspedisjonsskipet REV Ocean, som sto for presentasjonen. Tirsdag presenteres det planlagte havsenteret på en pressekonferanse. Her vil blant andre konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker, arkitekt Gert Windgårdh, administrerende direktør Nina Jensen i Aker-eide REV Ocean og statsminister Erna Solberg være til stede.

Du kan følge pressekonferansen om havsenteret direkte på Rev Oceans Facebook-side.

Har ikke sagt ja

Kommunaldirektør Arthur Wøhni i Bærum kommune sier til Nettavisen at ingen ennå har har sagt ja til det foreslåtte høyhuset:

- Vi har hatt en ny kommunedelplan for Fornebu ute til høring, og rådmannen vil legge fram forslag til vedtak i november. Men det blir ikke fremmet noe forslag om slike byggehøyder nå, sier Wøhni.

Han vil likevel ikke lukke døra for Røkkes skyskraperdrøm:

- På noen få steder på Fornebu kan det være aktuelt å diskutere høyhus i form av signalbygg som har et spesielt innhold.

- Nå er byggingen av Fornebubanen vedtatt. Er det ikke da fornuftig å bygge høyere og tettere på Fornebu?

- Jeg tror ikke det er nødvendig å bygge så mye høyere, men heller annerledes i form av kvartalsstrukturer rundt de kommende metrostasjonene. Vi skal ikke ha et mini-Manhattan på Fornebu, sier kommunaldirektøren.

Han tror det blir snakk om byggehøyder på 5-7 etasjer i snitt i reguleringsplanen, men at det kan bli snakk om noen unntak som bekrefter regelen. Han peker videre på at Fornebu er en vindutsatt halvøy og at høyhus tiltrekker seg vind.

- Så vi må finne løsninger som fungerer, sier Wøhni.

På noen få steder på Fornebu kan det være aktuelt å diskutere høyhus i form av signalbygg som har et spesielt innhold

Skal bygge 300 boliger i året

Bærum kommune har måttet erkjenne at den gjeldende reguleringsplanen for Fornebu har gått ut på dato.

Den årlige befolkningsveksten i Bærum har nesten fordoblet seg siden de nye boligområdene ble planlagt i 1990.

Rammen for den nye planen er 11.000 boliger. 2500 er allerede bygd. Med en slik ramme skal det bygges ytterligere 8500 boliger - 300 boliger i året - de neste 25 årene.

Sentralt i planene står byggingen av Fornebubanen - t-baneforbindelsen fra Oslo, der byggestart etter planen blir i 2020 og banen kanskje blir ferdig til 2024.

Det planlegges tre sentra rundt hver av stasjonene; Fornebuporten, Flytårnet og siste stopp Fornebubanen.

Det første området blir preget av næringsvirksomhet, Flytårnet er tenkt som en kulturell møteplass mens Fornebubanen beskrives som et knutepunkt for beboere og attraksjoner.

Foreslår langt høyere utnyttelse

I den nye kommunedelplanen foreslår rådmannen en «en langt høyere utnyttelse enn dagens plan, men uten at byggehøydene skal økes vesentlig».

I byområdene er det foreslått høyder på i gjennomsnitt 5-6 etasjer, i parkområdene i gjennomsnitt 4-5 etasjer og landet med 2-3 etasjer i gjennomsnitt.

Det er foreslått at regulering av høyder angis som gjennomsnittshøyder, slik at det blir variasjon og et område som er oppgitt til seks etasjer kan bygges fra tre til ni etasjer.