Etter en liten nedgang gjennom andre halvår i fjor økte BNP for Fastlands-Norge sesongjustert med 0,3 prosent i første kvartal 2016, ifølge nasjonalregnskapstall fra SSB.

Det er mer enn hva økonomene hadde ventet. Ifølge DNB Markets ventet konsensus en vekst på 0,1 prosent.

Etter tallslippet styrkes kronekursen mot de store valutaene dollar, euro og britiske pund.

Les mer: Kronen styrkes

Les også: Norges Bank rører ikke renten

Kraftproduksjonen trekker opp
Holdes elektrisitetsproduksjonen utenfor økte imidlertid BNP for Fastlands-Norge med kun 0,1 prosent.

Etter at bruttoproduktet i industrien falt gjennom fjoråret, har nedgangen nå avtatt i styrke.

For industri totalt viser de foreløpige sesongjusterte tallene en reduksjon på 0,5 prosent i 1. kvartal 2016, mens nedgangen var på 1,5 prosent i 4. kvartal i fjor.

Fortsatt er det en svak utvikling i oljerelaterte industrinæringer, men innen verftsindustrien er det tegn på bedring for skipsbygging med vridning mot andre markeder enn offshore, skriver SSB.

Oppgang i bygg og anlegg
I bygge- og anleggsnæringen forsterkes den positive utviklingen med en god vekst på 1,1 prosent i 1. kvartal.

Innen de landbaserte primærnæringene var det volumvekst både i jord- og skogbruk, mens det i de havbaserte næringene var en klar oppgang i tradisjonelt fiske og tilsvarende nedgang i oppdrett.

I tjenesteytende næringer utenom offentlig forvaltning fortsatte fjorårets beskjedne utvikling med en nedgang i 1. kvartal 2016. I offentlig forvaltning var det derimot en aktivitetsvekst på 0,8 prosent i 1. kvartal, godt over gjennomsnittsveksten i fjor.