Gå til sidens hovedinnhold

Oslo-advokat dømt til å betale to mill. til klient

Asker og Bærum tingrett ser ikke blidt på bistanden advokat Pål Eriksrud ga sin klient i en lånesak.

Det er full skjæring mellom advokat Pål Eriksrud og hans tidligere klient Svein H. Danielsen.

Advokaten har bistått mekanikeren i en rekke saker siden 2009. Men etter at et millionlån ble misligholdt, bar det hele veien til Asker og Bærum tingrett.

Nå er Eriksrud dømt til å betale Danielsen over to millioner kroner.

– Jeg kan opplyse om at dommen ankes, og derfor mener jeg det ikke er riktig å kommentere saken noe nærmere nå, svarer en ordknapp Pål Eriksrud.

Les også

- Blandingen av kristne tradisjoner og «big business» er noe av det verste som finnes

Lånte ut millioner

Da saken gikk for retten kom det frem at Danielsen kontaktet advokaten i mars/april 2014. Han hadde god likviditet. Ved siden av bilfirmaet han driver i Bærum, så han sitt snitt til å tjene noen ekstra kroner.

Etter anbefaling fra Eriksrud lånte han ut to millioner kroner til en låntager, som ville låne penger i en kort periode. Låntager var også klient av advokaten. Både låneavtalen og gjeldsbrevet ble ført i pennen av advokaten, og som sikkerhet skulle Danielsen få pant i låntakers eiendom.

Tiden gikk og ved forfallsdato i slutten av juni 2014 hadde ikke Danielsen fått tilbakebetalt én eneste krone. I 2016 ble det utstedt et nytt gjeldsbrev, som erstattet det gamle.

Nå var avtalen at låntaker skulle betale hele 3,2 millioner kroner innen slutten av juni 2016. Differansen på 1,2 millioner kroner skulle tilsvare rente på lånet fra utbetalingsdagen i 2014 og frem til lånet var nedbetalt i 2016.

Les også

Finansdepartementet snur: Nye endringer for skatt på rabatt

Bløffet om lånesikkerhet

Men heller ikke denne gangen fikk Danielsen pengene sine. Samtidig fortsatte Eriksrud å «holder Danielsen varm» og forsikret ham om at pengene ville komme. Så sent som i september 2017, bekrefter Eriksrud at Danielsen vil få helt eller delvis oppgjør innen kort tid. Stikk i strid med avtalen skulle det også vise seg, at det aldri ble etablert sikkerhet for lånet.

– Det er fremkommet at det gjennom disse årene fra Eriksruds side, har vært snakk om sikkerhet i flere objekt og løfter om betaling. Retten bemerker at det har vært aktuelt med oppgjør gjennom salg av bonds som skulle gi stor fortjeneste, sikkerhet i aksjer som det er høyst uklart hvem som egentlig eier, eiendom i Rissa som ikke var kjøpt slik det ble opplyst om og et sperret beløp på én konto i BN Bank, beskriver retten alle løftene som ble gitt.

Også i oktober 2017 skal Eriksrud ha opplyst i mail til Danielsens nye advokat, at «det er etablert pant i en konto i BN Bank», noe som ikke var korrekt.

Det ble i tillegg lagt frem en erklæringer fra juni 2016 hvor Danielsen ble gitt rettigheter til en eiendom i Rissa kommune. Ifølge erklæringen ble advokaten gitt fullmakt til å bistå Danielsen med salg av eiendommen, dersom lånet ikke ble innfridd. Erklæringen skal ha blitt signert av en mann på vegne av et selskap. For retten fremstod underskriften som forfalsket.

– Det er ikke nødvendig for retten å ta stilling til hvem som har utarbeidet dette dokumentet, men retten finner grunn til å bemerke at det åpenbart ikke er ført i pennen av låntaker. Språkbruken i erklæringen tilsier at det er skrevet av en advokat eller en med tilsvarende fagkunnskap, kommer det frem i dommen.

Les også

USA med største handelsunderskudd på ti år

Liten tillitt

I dommen beskriver Asker og Bærum tingrett saken som «svært uoversiktlig» og at det skal ha vært vanskelig å få tak i advokatens rolle i prosjektet.

– Når det gjelder Eriksrud finner retten å ikke kunne legge hans forklaring til grunn. Hans forklaring om egen rolle i saken fremstår ikke som særlig troverdig, oppsummerer retten.

Det ble vist til en innspilt samtale fra 2017 mellom Danielsen og Eriksrud, hvor inndrivelsen av kravet diskuteres.

– Eriksrud tilkjennegir der at han hadde skjøte på eiendommen blant sine papirer, noe som ikke synes å være korrekt. Han forklarte også i retten at han av advokatetiske grunner ikke kunne inndrive kravet mot låntaker, fortsetter retten.

Domstolen var heller ikke imponert over forklaringen til låntaker, som var preget av at han husket lite. Særlig når det kom til spørsmål om sikkerheten som skulle stilles og hvem som skulle etablere dette. Retten la imidlertid Danielsens forklaring til grunn.

–Umulig å etablere sikkerhet

I tillegg ble det avdekket at Eriksrud var kjent med at det ikke var sikkerhet på lånet. Den ene eiendommen hadde lån til pipa og den andre eiendommen eide ikke låntakeren i det hele tatt.

– Eriksrud har bekreftet i retten at han kjente til dette. Det er da klart i strid med den omsorgsplikten han hadde for sin klient at han ikke informerte Danielsen om forholdet ved inngåelse av avtalen. Eriksruds opptreden i forbindelse med avtaleinngåelsen er et klart brudd på advokaters profesjonsansvar og danner grunnlag for erstatning, heter det videre i dommen.

Les også

Folket har talt: Superveien E39 vinner Sløseriprisen 2018

– Var advokatoppdrag

Da saken gikk for retten tok Eriksrud til ordet for at han ikke hadde opptrådt som advokat for Danielsen. Han mente låneoppdraget var gjort som en vennetjeneste, men advokaten kunne ikke huske om dette ble klargjort overfor Danielsen.

Retten konkluderte med at det var snakk om profesjonell kontakt. Heller ikke at advokaten tidligere hadde kjøpt én bil av Danielsen tilla retten vekt.

– Det er ikke sannsynliggjort at Danielsen hadde noe grunnlag for å forstå at dette var en vennetjeneste. At det ikke er skrevet en oppdragsbekreftelse tillegger ikke retten vekt, da det er tydelig at Eriksrud heller ikke tidligere hadde skrevet oppdragsbekreftelse på de oppdrag han hadde hatt for Danielsen, fortsetter retten.

Retten kjøpte heller ikke Eriksruds argumentasjon om at han aldri hadde tatt seg betalt for arbeidet med låneavtalen.

– Det var Eriksrud som formidlet kontakt mellom låntaker og Danielsen, og det ble etter bare to måneder klarlagt at han ikke kunne gjøre opp lånet som avtalt. I tillegg kjente Eriksrud til at sikkerhet slik det var avtalt, ikke kunne etableres. At han i en slik situasjon ikke fakturer Danielsen fremstår ikke som unaturlig, heter det videre i dommen.

Les også

Hastverk for 15.000 nordmenn - minutter unna gigantsmell i Norwegian

- Uriktig dom

Asker og Bærum tingrett presiserte også at Eriksrud «har utført et typisk advokatarbeid som utarbeidelse av lånedokumenter». Retten delte advokatens syn i at det i låneavtalen var avtalt en svært høy rente, på ca. 10 prosent per måned i to måneder. Samt at dette indikerer en høy risiko.

- Men det er likevel slik at det er angitt sikkerhet i avtalen, og dette kan ikke forstås annerledes enn at dette skulle redusere risikoen for Danielsen. Når Danielsen ble bistått av sin faste advokat under forhandlingene, måtte han kunne påregne at advokaten ivaretok hans interesser, eller dersom han ikke så det som sin oppgave, klargjorde dette, fortsatte domstolen.

Retten konkluderte med at «Eriksrud ved sin manglende oppfølging av sikkerheten er ansvarlig for at Danielsen ikke fikk oppgjør i henhold til avtalen».

Men Danielsen vant ikke saken fullt ut, og ble «bare» tilkjent to millioner kroner i erstatning og avsavnsrente på 350.000 kroner. Differansen på 1,2 millioner kroner anså retten som en ren kompensasjon.

Også advokat Eriksruds arbeidsgiver Osloadvokatene ble dømt solidarisk til å betale erstatningen på rundt 2,3 millioner kroner.

– Denne side mener dommen er uriktig og vil derfor påanke den til lagmannsretten. Ut over dette har denne side ikke kommenterer til saken, sier advokaten til både Eriksrud og hans arbeidsgiver, Jørgen Svartebekk.

Svein H. Danielsen ønsker ikke å kommentere saken.

Reklame

Dette påskeegget er nesten for godt til å være sant

Kommentarer til denne saken