*Nettavisen* Økonomi.

Oslo Børs overtar rentefastsettelse

Oslo Børs Foto: Stig Martin Solberg

Etter mistanke om svindel med landets viktisgte rente overtar Oslo Børs oppgaven fra bankene.

09.06.13 21:32

Finans Norge ønsker å gi Oslo Børs ansvaret for kalkuleringen av NIBOR. Oslo Børs vil samtidig ta på seg overvåking av bankenes innrapportering av beregningsgrunnlaget til renten. Oslo Børs vil gjennom den nye ordningen kunne gi en anerkjent og nøytral ramme rundt fastsettelsen av NIBOR.

Vil fjerne tvil om manipulering
Den norske internbankrenten NIBOR er viktig i det norske kapitalmarkedet generelt og i det norske obligasjonsmarkedet spesielt. I etterkant av oppmerksomheten rundt manipulering av denne typen renter i andre land, har Finans Norge vurdert om ordningen med fastsettelse av de norske internbankrentene burde endres.

Finans Norge og Oslo Børs vil nå igangsette et arbeid med sikte på å få på plass en formell avtale om Oslo Børs som kalkuleringsagent for NIBOR og om overvåking av referanserentene.

- Tillitserklæring
- NIBOR er et av kapitalmarkedets viktigste verktøy og vi er ser det som en tillitserklæring at Finans Norge ønsker å inngå en avtale med Oslo Børs som uavhengig tredjepart for kalkulering av de norske internbankrentene. Tilliten til disse rentene nasjonalt og internasjonalt er svært viktig for et velfungerende kapital- og rentemarked i Norge, sier børsdirektør Bente A. Landsnes i en pressemelding.

Oslo Børs har lagt til grunn å benytte sin eksisterende infrastruktur og systemer for innrapportering, kalkulering, distribusjon og ikke minst overvåking av internbankrentene. Dette innebærer at de seks bankene som deltar i NIBOR-panelet vil rapportere inn sine renter i Oslo Børs’ handelssystem, som også vil forestå beregningen av gjennomsnittsrenten etter gjeldende NIBOR-regelverk, slik det er fastsatt av Finans Norge. Oslo Børs vil gjennom sitt markedsovervåkingssystem kunne gjennomføre realtidsovervåking av rentefastsettelsen.

NIBOR-rentene vil distribueres på samme måten som annen kurs- og indeksinformasjon fra Oslo Børs og vil være gratis tilgjengelig for allmennheten med 15 minutters forsinkelse på Oslo Børs’ nettsider. For aktører som har behov for NIBOR i realtid, vil denne distribueres etter samme modell som annen realtidsinformasjon fra Oslo Børs.

Om NIBOR
NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ti ulike løpetider, fra en uke til ett år. NIBOR beregnes som et gjennomsnitt av hva seks store banker i det norske markedet, de såkalte panelbankene, angir at de vil kreve i renter på usikrede utlån til andre banker. Rentene er indikative og ikke basert på faktiske handler.

NIBOR med 3 måneders løpetid er mye brukt som referanserente i det profesjonelle markedet. Dette gjelder både for utlån og innskudd og på derivatområdet. NIBOR brukes også i kontrakter mellom private aktører.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag