*Nettavisen* Økonomi.

Oslo Børs refser DNO

Børsen mener DNO skjulte informasjon. Selskapet er rykende uenig.

18.06.09 10:06

Styret ved Oslo Børs bestemte onsdag å straffe oljeselskapet DNO International kraftig for flere brudd på informasjonsplikten i forbindelse med aksjesalg.

DNO avviser kravet.

NA24 - din næringslivsavis

Bakgrunnen er et aksjesalg DNO International foretok 10. oktober i fjor.

Selskapet solgte 43,8 millioner aksjer fra selskapets beholdning av egne aksjer til en kurs på 4 kroner per aksje. Salget utgjorde 4,8 prosent av aksjene i selskapet, og ifølge børsens vurdering var identiteten på kjøper og omstendighetene rundt salget informasjonspliktig.

- Dette fordi kjøpet og eierskapet kunne anses å ha betydning for investorenes vurdering av et av selskapets viktigste prosjekter, skriver Oslo Børs.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Vurdert som innsideopplysninger
Børsen påla derfor selskapet den 23. mars i år å offentliggjøre nærmere informasjon om transaksjonen fordi børsen vurderte dette som innsideopplysninger. DNO etterkom etter børsens oppfatning ikke pålegget. Aksjene ble stående hos megler registrert på kjøperens navn, inntil de over tid ble solgt porsjonsvis i markedet.

- Kunnskap om motpart ved et salg av selskapets egne aksjer er normalt ikke innsideinformasjon i seg selv, men kan etter omstendighetene være det. At selskapets egenbeholdning av aksjer selges til enkeltinvestorer i en forhandlingssituasjon er uvanlig. En slik disposisjon vil for eksempel kunne ha likhetstrekk og kunne sammenlignes med en rettet emisjon, skriver Børsen.

- Vanskeliggjorde børsens plikter
Videre skriver Oslo Børs at DNO i sin kommunikasjon med Oslo Børs om forholdet til innsideinformasjon, unnlot på børsens direkte spørsmål å gi opplysninger om transaksjonen.

- Oslo Børs viser til at selskapet over lang tid har trenert saksbehandlingen og vanskeliggjort børsens undersøkelser. Overtredelsen fremstår også som forsettlig. Børsen viser til viktigheten av at selskaper og medlemmer besvarer børsens spørsmål, og at de gjør det sannferdig. Børsens forebyggende oppgaver i kursnoteringen er avhengig av dette. Av hensyn til Oslo Børs lovpålagte kontrollfunksjon og forebyggende oppgaver i kursnoteringen er det viktig at det reageres strengt.

2,3 millioner i bot
DNO International er dermed pålagt å betale et overtredelsesgebyr på fem ganger årlig kursnoteringsavgift og dessuten et overtredelsesgebyr på fem ganger årlig kursnoteringsavgift. Til sammen utgjør overtredelsesgebyrene 2.355.570 kroner.

Avviser kravet
DNO, på sin side, avviser kravet og har tenkt å påklage avgjørelsen. I en børsmelding skriver selskapet at det før salget av egne aksjer søkte potensielle kjøpere både gjennom direkte og indirekte kontakt.

- Salget av aksjene ble slik det kreves i henhold til gjeldende regelverk umiddelbart rapportert til markedet den 10. oktober. Aksjene ble holdt under en britisk nominee-konto og mottaker av aksjene var på det tidspunktet ikke kjent for selskapets, skriver DNO.

- Har ikke holdt tilbake opplysninger
Videre skriver DNO at selskapet ikke hadde kjennskap til mottaker av aksjene før det ble informert av det tyrkiske selskapet Genel Enerji, og at DNO den 6. april i år formidlet denne informasjon til Oslo Børs for å oppfylle kravet fra Oslo Børs.

- Men det er DNOs mening at dette ikke var nødvendig, skriver DNO.

- DNO har oppgitt all relevant informasjon til Oslo Børs i løpet av prosessen og har ikke holdt tilbake opplysninger. Selskapet er stekt uenig i påstanden om at selskapet har forsinket prosessen i denne saken. DNO avviser grunnlaget for vedtakene i børsstyret og påklager avgjørelsen.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.