Onsdag la det rødgrønne byrådet fram sitt forslag til Oslo-budsjett for 2017, og der kommer det fram at kommunens gjeld økes kraftig.

Byrådet foreslår et samlet låneopptak neste år på 11,7 milliarder kroner. Den netto gjeldsøkningen blir da på 8,7 milliarder kroner.

Dermed vil Oslo sitte med en total gjeld på over 40 milliarder kroner.

Les også: Oslo-byrådet øker eiendomsskatten

En dobling på seks år

Men ikke nok med det. For ifølge økonomiplanen for perioden 2017-2020, som er en del av budsjettet, vil gjeldsopptaket øke hvert år i perioden.

Totalt foreslår byrådet et låneopptak i perioden på 38,6 milliarder kroner.

«Dette medfører at kommunens langsiktige lånegjeld i løpet av økonomiplanperioden vil øke med 24,6 milliarder», står det i planen.

Det betyr at Oslos gjeld vil bli mer en doblet på få år, fra et lån på i overkant av 20 milliarder kroner i 2014, til 56,6 milliarder i 2020.

Kommunens gjeldsgrad, som viser størrelsen på gjelda sammenlignet med driftsinntektene, øker fra 71 prosent i år til 97 prosent i 2020.

Les også: MDG-Lan vil gi deg 6000 for å bytte ut vedovnen

Høyre: - Oppsiktsvekkende

Tidligere finansbyråd Eirik Lae Solberg (H), reagerer på gjeldsøkningen.

- Det er jo oppsiktsvekkende at Oslo kommune øker gjelda så mye som de nå gjør. Grunnen til at jeg mener det, er at Raymond Johansen i valgkampen sa at han ikke alltid ville dra kredittkortet, fordi han mente at det var å skyve regninga over på kommende generasjoner, sier Lae Solberg til Nettavisen, og legger til:

- Byrådslederen mister all troverdighet når han før valget advarte mot at Oslo kommune skulle låne penger, og så i sitt første budsjett han legger fram, legger opp til en langt kraftigere gjeldsvekst enn det forrige borgerlige byrådet, sier han.

Lae Solberg mener snarere at byrådet burde ha klart å begrense gjeldsveksten.

- Det er særlig oppsiktsvekkende siden de krever inn eiendomsskatt, og skulle hatt gode muligheter til å kunne begrense gjeldsveksten, sier Lae Solberg.

- Skyldes sterkt befolkningsvekst

Byrådet begrunner det økte låneopptaket med en sterk befolkningsvekst.

«Det innebærer at det må investeres betydelig for å sikre tilstrekkelig kapasitet i det kommunale tjenestetilbudet. For å kunne gjennomføre investeringene er det nødvendig for kommunen å gjøre store låneopptak», står det i økonomiplanen.

Økt låneopptak betyr også økte finanskostnader som må dekkes over kommunens driftsbudsjett.

«Ca. 73 % eller 33,4 mrd. av kommunens planlagte investeringer på 45,9 mrd. vil i kommende økonomiplanperiode bli finansiert med lån», står det videre.

- Men dere i Høyre hadde jo også lagt opp til en stor lånegrad?

- Det hadde vi. Jeg tror uansett hvem som styrer i Oslo, så vil det bli en gjeldsøkning. Det skyldes at Oslo er en by med stor vekst i befolkningen, og vi må investere i skoler og barnehager for å gi befolkningen et godt tilbud, sier Lae Solberg, før han skyter inn:

- Men det er et mål å begrense gjeldsveksten mest mulig, og byrådet gjør det motsatte.

Les også: Setter opp prisene på kollektivtrafikk

- Sårbar for renteøkninger

Oslo kommunes årlige rente- og avdragsutgiftene vil øke med cirka 2,9 milliarder, til cirka 6,3 milliarder i 2020. Det er da lagt til grunn en langsiktig rente på 2,45 prosent.

«Rentenivået i Norge i dag er lavt og forventes å holde seg lavt i kommende periode, men på lengre sikt er det grunn til å tro at rentenivået vil stige. I økonomiplanen er det budsjettert med en rente på 2,45 prosent. Da majoriteten av kommunens gjeld er lån med fastrente er usikkerheten i planperioden relativt liten. På lenger sikt vil utviklingene i renten ha stor påvirkning på renteutgiftene», påpekes det i økonomiplanen.

Dersom rentenivået stiger med ett prosentpoeng, vil merkostnaden for en gjeld på 2020-nivå være 566 millioner kroner sammenlignet med et rentenivå på 2,45 prosent.

«Den økende gjelden og lave graden av egenfinansiering gjør at en økende andel av fremtidige inntekter må brukes til å betale renter og avdrag», står det videre.

- Plyndrer pensjonsfondet

Lae Solberg mener dessuten at gjelda blir enda høyere enn økonomiplanen viser.

- De legger opp til å plyndre pensjonsfondet som vi hadde bygget opp. Det er riktignok ikke før i 2020, men da foreslår de å bruke 450 millioner kroner av fondet. Det synes jeg er veldig betenkelig, sier han, og legger til:

- Det betyr at Oslos pensjonsgjeld øker, og det er en ytterligere gjeldsoppbygging som ikke kommer fram i oversikten over gjeldsutviklingen. Så tallene i 2020 er egentlig verre enn de fremstiller, hevder Høyre-politikeren.