I Oslo-budsjettet som ble lagt fram onsdag, går det fram at det rødgrønne byrådet øker eiendomsskatten med 50 prosent neste år, som tidligere antydet.

Eiendomsskatten økes fra 2 til 3 promille, og totalt regner byrådet med å hente inn 450 millioner kroner fra boliger og fritidsboliger i 2017.

Gunnar Stavrum: Aps egen velgere slipper billigere

Framover har de budsjettert med en årlig økning av eiendomsskatten på 25 millioner kroner.

Les også: MDG-Lan vil gi deg 6000 for å bytte ut vedovnen

Usikkert for næringseiendom

Men også næringseiendommer, som så langt har vært unntatt eiendomsskatt, må snart betale den omstridte skatten i hovedstaden.

«Det er også igangsatt taksering av næringseiendom, verk og bruk med sikte på å innføre eiendomsskatt på all fast eiendom fra 2017», står det i budsjettforslaget.

Les også: Så mange må betale eiendomsskatt i Oslo


Det påpekes at det er krevende å anslå inntektene kommunen vil få av eiendomsskatt fra næring før eiendommene er taksert, men byrådet har anslått at de vil kunne kreve inn 450 millioner kroner årlig fra 2018.

Les også: Setter opp prisene på kollektivtrafikk

Fakta om satsinger i Oslo-budsjettet for 2017

Det er imidlertid ikke budsjettert med inntekter for eiendomskatt fra næring i 2017.

«Det er betydelig usikkerhet om hvorvidt kommunen vil rekke å taksere alle næringseiendommer, verk og bruk før fristen for utskriving av eiendomsskatten i 2017. Det er derfor av forsiktighetshensyn ikke budsjettert med inntekter fra eiendomsskatt på næringseiendom, verk og bruk i 2017», står det i budsjettet.

Les også: Fylkesmannen vil utvide Oslo

55.761 betaler skatten

Eiendomsskatten gir i år totalt 266.593.515 skattekroner til Oslo kommune. Gjennomsnittsskatt per eiendom som betaler skatt, er 4781 kroner, og gjennomsnittsskatt per innbygger er 405 kroner.

Antall eiendommer som må betale eiendomsskatt er 55.761, som tilsvarer 32,3 prosent av eiendomsmassen i Oslo.