Aksjonsgruppa Guerilla Plastic Movement (GPM) er tildelt 92 000 kroner i støtte til et prosjekt i Oslos miljøhovedstadfeiring. Ifølge søknadsbrevet er prosjektet et “Mobilt krepsdyrinspirert fabeldyr av funnet plast”.

Ifølge gruppa er de ute etter å markere problemet med plast i havet, og ønsker å bruke visuelle, verbale og kunstneriske virkemidler for å markere miljøproblemene.

- Dette plast fabeldyret er et kunstprosjekt med en tydelig miljødimensjon, som også skal brukes i undervisningsøyemed og på den måten involvere og aktivere barn og unge gjennom undring og litt humor istedenfor bare løftet pekefinger og dommedagsprofeti, sier Pippip Ferner, som er leder for aksjonsgruppa.

Ifølge søknaden skal plasttrollet med tre og en halv meter høyde settes på en henger og flyttes rundt i byen.

GPM har tidligere laget andre fabeldyr for å markere problemet med plast i havet. Midgardsormen, er en av deres tidligere konstruksjoner som i fjor ble utstilt på Naturhistorisk museum. En annen kreasjon er «PlastoZilla» som ble utstilt i Oslo sentrum sommeren 2018.

I beskrivelsen av prosjektet de har fått 92 000 kroner i støtte til, skriver Guerilla Plastic Movement:

«Fabeldyret skal lages av plast fra strender og langs vei, monteres og integreres på en bilhenger. Den vil bli ca 3,5 meter høy inklusive hengeren. Den skal lages slik at den kan fraktes fra sted til sted stående på hengeren. Tanken er at vi har den med der vi skal ha formidling, plastverksted eller performance med plastkostymer. Vi tenker et utvalg skoler, evt drop-in workshop ifbm ombruksfestival, sportsarrangement o.l der publikum kan lage plastcollager av funnet plast. Vi har to modeller: en der vi har med plasten, en annen der skolene/publikum selv har plukket, sortert og vasket plasten som en del av opplegget.»

Les også: Høyre slakter Oslos miljøfest til 118 millioner

På spørsmål om dette prosjektet vil ha noen miljøverdi og effekt, svarer aksjonslederen:

- Vi samarbeider med biologer og avfallskonsulenter slik at vi er oppdatert på fakta. Vi omsetter deres fakta med kunstneriske virkemidler og med en humoristisk, undrende og filosoferende innfallsvinkel, og slik når vi frem til publikum gjennom dette prosjektet. Vi kan dermed gi økt kunnskap om plastproblematikken og konkrete tiltak til hvordan redusere unødvendig plastbruk. Ved denne type formidling og engasjement kan vi også motivere enda flere til å plukke plast. For hver som plukker plast, får vi en mindre som kaster noe på bakken.