Mens byrådet jobber iherdig for å begrense biltrafikk i Oslo, bruker kommunen millioner på parkeringsplasser.

Storkjøp

I mai i år godkjente bystyret i Oslo kjøp av Bonnet Eiendom, som eier Lilleakerveien 43b. Kjøpesummen var 105.037.000 kroner.

Bak dette selskapet står Carl Thomas Andersson, som også har solgt en rekke enkeltleiligheter til kommunen.

Lilleakerveien 43b består av 21 leiligheter og 24 parkeringsplasser.

Har du tips? Kontakt Nettavisens journalist!

Trenger kommunale boliger

Oslo kommune begrunner kjøpet med at bydel Ullern har behov for ordinære kommunale boliger, som leies ut til personer som selv ikke er i stand til å komme inn på markedet selv eller med annen offentlig hjelp.

I tillegg til kjøpssummen, påløper ekstrakostnader for kommunen på ca. 2,6 millioner kroner for bygget som er fra 2014, men som ifølge kommunen fortsatt ikke har ferdigattest.

Totalt blir prisen på boligene nesten 108 millioner kroner.

- Pris langt over normalen

Kjøpssummen gir en kvadratmeterpris på nesten 110.000 kroner kroner. Kommunen har derimot vurdert at de 24 parkeringsplassene er verdt 450.000 kroner hver - totalt 10,8 millioner.

Dette er en pris som ifølge eiendomsmegler Synnøve Nyhagen i Eie Ullern er usedvanlig dyrt i området.

- 450.000 kroner for en parkeringsplass høres veldig mye ut. Det er 2-3 ganger så mye som hva som er vanlig i området, litt avhengig av hvordan garasjene driftes, sier Nyhagen til Nettavisen.

Trekker man fra parkeringsplassene fra totalkostnadene, blir kostnaden per kvadratmeter rett over 100.000 per kvadratmeter

Kjøpet ble gjennomført nøyaktig da prisene i Oslo var på sitt aller høyeste - da var snittprisen i Ullern like under 80.000 kroner per kvadratmeter.

- Utfordrende å finne god bygårder

Kommunikasjonsdirektør Kristin Øyen i Boligbygg forklarer kjøpet med at det er vanskelig å finne gode kjøp i bydelen.

- Leilighetsinndelingen er i tråd med bydel Ullern sitt behov for mindre leiligheter, altså 1- og 2-roms leiligheter. Det har vært utfordrende å finne gode, mindre bygårder med hovedsakelig mindre leiligheter. Lilleakerveien 43 B ble derfor vurdert som en ideell bygård for bydelens behov, sier Øyen.

Ifølge Boligbygg er prisen på leilighetene i tråd med det normale på nye leiligheter i området:

- Denne prisen er i tråd med hva sammenlignbare små leiligheter i nybyggprosjekter ble solgt for på det tidspunktet avtalen ble inngått. Det foreligger to separate vurderinger fra henholdsvis iHus (for selger) og Bing Hodneland advokatselskap (for kjøper). Begge vurderingene er i tråd med Boligbyggs prisvurdering.

Verdivurderingen fra Bing Hodneland har sammenlignet prisene med ett annet prosjekt i nærheten, med annen infrastruktur - og har så vurdert prisen ut fra en forvententet prisstigning. De har heller ikke priset inn kvantumsrabatt som det ifølge Bing Hodneland tradisjonelt gis til kjøper som overtar en hel bygningsmasse, ikke bare enkeltleiligheter.

Leier ut til markedspris

Ifølge Øyen følger ikke parkeringsplassene leilighetene de leier ut som kommunale boliger, men Boligbygg leier ut parkeringplasser til markedspris til andre enn leietaker.

Markedsprisen for leie av innendørs parkeringsplass i Oslo rundt Ring 3 er typisk 1000-1500 kroner i måneden, med sprik både opp og ned avhengig av område. I verdivurderingen fra Bing Hodneland legger en til grunn et betydelig lavere nivå:

Videre er det lag til grunn en leiepris på NOK 600 pr p-plass pr måned, hensyntatt forventet rabattert leie til leietakere. | Verdivurdering

Med en slik leiepris vil det ta kommunen 62 år med leie for å hente inn verdien av parkeringsplassene.

Kommunen sier derimot at de benytter seg av 1250 kroner i måneden. Da er avbetalingstiden halvert - uten rente.

Ønsker å kjøpe nytt

At prisvurdering for prosjektet er langt over hva som er snittprisen i området, forklares med at kommunen ønsker flere nye leiligheter:

- Boligbygg Oslo har omtrent 11.000 boliger, og en stor andel av disse ligger i eldre bygg. Det er derfor vektlagt at nye investeringer skal ha en tilstand som gjør at de raskt kan leies ut, og ikke krever omfattende vedlikehold i nær fremtid. Dette sikrer en effektiv drift med kort ledighet mellom kjøp og utleie, samtidig som vi kan fokusere på rehabilitering av eksisterende eiendomsmasse. Lilleakerveien 43 B er et bygg som treffer foretakets anskaffelsesstrategi, med en solid teknisk og slitesterk standard, sier Øyen.