Gå til sidens hovedinnhold

Oslo kommune med millionkrav mot Adecco

Kommunen krever Adecco for hele 34 millioner kroner.

En nylig gjennomført revisjon av Adecco Helse sin drift av Ammerudlunden sykehjem og Midtåsenhjemmet bekrefter alvorlige brudd på Arbeidsmiljøloven, samt brudd på kontrakten med Oslo kommune. Det skriver Kommunen i en melding.

- Revisjonen viser at byrådet gjorde rett da vi sa opp avtalene med Adecco Helse AS. Jeg forventer nå at Adecco betaler tilbake pengene de skylder Oslo kommune og tidligere ansatte, skriver byråd Cecilie Brein.

Avdekkingen av forholdene ved de to Adecco-drevne sykehjemmene førte til at Sykehjemsetaten hevet kontraktene med umiddelbar virkning 22. februar (Ammerudlunden sykehjem) og 23. februar (Midtåsenhjemmet) i år. Etaten engasjerte straks PwC for å foreta revisjonen av sykehjemmene. Revisjonen av Ammerudlunden sykehjem ble gjennomført fra 1. januar 2007 og fram til kontraktsforholdet ble avsluttet. Ved Midtåsenhjemmet varte revisjonsperioden fra 4. januar 2010 til kontrakten ble hevet. Revisjonen har foretatt en totalgjennomgang av alle vakter i disse periodene.

Sender kjemperegning
Revisjonen bekrefter og tallfester alvorlige brudd på kontraktene med Oslo kommune. Det er blant annet brukt færre årsverk og benyttet personell med laverekompetanse enn det som går fram av kontraktene. Sykehjemsetaten krever nå Adecco for over 23 millioner kroner for mangelfull oppfyllelse av kontraktsforhold. I tillegg holder etaten tilbake over 11 millioner kroner til alle forhold mellom Adecco Helse AS som arbeidsgiver, og de ansatte er gjort opp ved sykehjemmen, heter det i meldingen.

Kommunen skriver videre at rapporten fra PwC viser klare brudd på arbeidstidsbestemmelser og lønnsforhold. Overtidsarbeid har i all hovedsak ikke blitt honorert med overtidsbetaling og det har gjennomgående blitt benyttet for lav sats ved beregning av feriepenger. De ansatte er heller ikke blitt registrert med fullstendige og nøyaktige opplysninger i pensjonsordningene. Om faktisk bemanning er det dokumentert gjennomgående bruk av for få hjelpepleiere og sykepleiere i forhold til kontrakten, mener Kommunen.

Gjennomgått rutinene
Etter tips fra fagforeningen,avslørte NRK i fjor de kritikkverdige arbeidsforholdene ved Ammerudlunden sykehjem. Høsten 2010 avdekket også Adeccos egne kontrollrutiner mulige avvik i kontraktsforholdet til Oslo kommune, og på bakgrunn av dette ble Deloitte engasjert til å gjennomføre en revisjon av avtaleforholdene. Et utkast til rapporten fra Deloitte ble klar sent torsdag kveld, og overlevert Adeccos interne granskning.

I tilfellet med Oslo kommune konkluderer Deloitte foreløpig med at Adecco har lagt til grunn en tolking av vikarenes ansiennitet som har medført en høyere timepris enn de i henhold til avtalen skulle hatt. Avviket er anslått å være i størrelsesorden 1-3 millioner i perioden 2009-2011 av totalt utfakturert 119 millioner kroner.

Feilfaktureringen gjelder avtalene Adecco Norge har om utleie av vikarer til Stortinget og Oslo kommune.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere har fastpris vært i januar

Kommentarer til denne saken