I resten av landets større byer var luftkvaliteten slik at den enten utgjorde liten eller moderat helserisiko, fremgår det av Luftkvalitet.no på hjemmesiden til Norsk institutt for luftforskning (NILU).

På denne siden kan publikum hele tiden følge hvor forurenset luften er og zoome inn for å se kart på detaljnivå der det er flere målinger fra et område.

– Vi regner med at mange vil følge nøye med på varslet for luftkvalitet utover dagen og i morgen. Vi er også veldig spent. Det vi håper, er at varselet ikke blir rødt i morgen, og at mange nok lar dieselbilen stå hjemme til vi klarer å komme oss under den skadelige grensen. Da er det mange mennesker som kommer til å få en mye bedre dag, sier kommunikasjonssjef Christine F. Solbakken i NILU til NTB.

Les også: Dieselforbud i Oslo fra tirsdag
Les også: Oslo-politiet: - Vi blir nedringt om dieselforbudet

Nettavisen Mener: Straffer dieselbil-kjøperne som fulgte politikernes råd

- Helseeffekt for alle

- Luftforurensning på nivåer som vi har i Oslo mandag og det som er varslet tirsdag er farlig for alle, også friske personer. Friske risikerer å pådra seg sykdommer. Men det er ekstra ille for de som allerede er syke, mennesker med hjerte- og karsykdommer, for eksempel KOLS-pasienter, sier assisterende generalsekretær Bo Gleditsch i Asmta- og allergiforbundet til Nettavisen.

For mennesker som er i den utsatte gruppen er det påvist en direkte sammenheng mellom eksponeringen av luftforurensning og dødelighet.

- Mennesker med kroniske sykdommer lider en for tidlig død når antallet dager med høy luftforurensning øker. Dessuten er det slik at mange blir syke, folk som har luftveisproblemer sliter med å komme seg på jobb, sier Gleditsch.

- Er dieselforbudet et riktig tiltak på slike dager?

- Ja, det er riktig, men vi må gjøre mer enn å treffe strakstiltak. Vi må sørge for at det generelt blir mindre utslipp fra dieselbiler. Her kan blant annet Samferdselsdepartementet sørge for at Oslo kommune får anledning til å innføre permanent differensiert lavutslippssone, sier Gleditsch til Nettavisen.

Værfenomen

At særlig Oslo er plaget av kraftig luftforurensing, har flere forklaringer. En av dem er kombinasjonen av byens beliggenhet og et værfenomen kalt inversjon.

– På dårligere dager i Oslo er landets hovedstad like forurenset som flere andre europeiske byer som er mye større. Det har blant annet sammenheng med hvordan byen ligger, nede i en dump, derav Oslo-gryta, forklarer Solbakken.

Nettopp denne geografiske plasseringen bidrar til at fenomenet har stor påvirkning siden lufta låses ned.

En inversjon er et værfenomen der temperaturen øker jo høyere du kommer, i stedet for det som er vanlig – at det blir kjøligere høyere opp. Dermed legger den kalde lufta seg nærmest bakken.

– Kald luft er tyngre enn varm luft, så et luftlag med en inversjon er svært stabilt, og fungerer som et lokk over byen. Det fører til at forurensningen nede ved bakken blir fanget der, og dersom inversjonen varer, vil luftkvaliteten stadig bli dårligere, sier hun.

Behov for varige tiltak

Om luftkvaliteten i Oslo skal bli bedre på lang sikt, er det ikke nok med et kortvarig forbud.

– Det foreløpige dieselforbudet er innført fordi vi har akutt veldig dårlig luft. Det er et strakstiltak. Det vil hjelpe akkurat nå, men på sikt ønsker vi å få ned den dårlige luftkvaliteten gjennom hele året. Da vil vi også slippe tiltak som dette som er veldig inngripende i folks hverdag, påpeker Solbakken.

NILUs bidrag er blant annet å synliggjøre dette for publikum med sitt kart og oversikt over luftkvaliteten en rekke steder i landet.

– Våre målere står ute hele tiden, året rundt, og samler data kontinuerlig, sier kommunikasjonssjef Christine F. Solbakken i NILU.

Les også: Dieselforbudet: - Tidenes største svindel av bilistene er nå realitet
Les også: Dieselforbud i Oslo: Ruter setter ikke inn ekstra ressurser