Overskuddet til Norge er halvert på ett år

Overskuddet til staten har fått en solid knekk den siste tiden. Den blå linjen er kvartal for kvartal, mens den røde linjen viser trenden.

Overskuddet til staten har fått en solid knekk den siste tiden. Den blå linjen er kvartal for kvartal, mens den røde linjen viser trenden.

Nå spår SSB lavere vekst i lønningene.

08.09.14 17:51

Tall fra SSB viser at staten på ett år har fått redusert sitt overskudd med over 50 prosent.

I 2. kvartal i fjor gikk staten med 108 milliarder kroner, mens det tilsvarende tallet for årets kvartal var på 53 milliarder kroner.

Oljenæringen svikter

Ifølge SSB skyldes den kraftige nedgangen primært at det er en inntektssvikt fra petroleumsnæringen.

- Samlede skatter og avgifter har gått ned med drøyt 20 milliarder kroner, fra 249 milliarder i 2. kvartal 2013 til 229 milliarder i 2. kvartal i år. Skattene utgjør den største delen av overføringene til staten, og denne summen er derfor også betydelig redusert, fra 331 til 313 milliarder kroner.

Samtidig som inntektene til staten går ned, fortsetter en ganske betydelig utgiftsvekst.

I 2. kvartal i år var utgiftene på 299 milliarder kroner, mens utgiftene for et år siden var på nær 267 milliarder kroner.

Ifølge SSB er kvartalstallene preget av til dels tilfeldige variasjoner, og må tolkes med forsiktighet. Historiske tall viser derimot at trenden de siste par årene er at overskuddet itl staten er i en nedadgående trend.

Tror ikke på en rask bedring

SSB melder samtidig at de regner med at nedgangen i inntektene fra oljenæringen vil være vedvarende.

- Redusert etterspørsel fra petroleumsnæringen og fortsatt svak internasjonal utvikling demper veksten i norsk økonomi en tid framover. Litt høyere vekst i etterspørselen fra Fastlands-Norge er ikke tilstrekkelig til å hindre at BNP Fastlands-Norge øker litt mindre i 2015 enn i år, og at arbeidsledigheten øker noe framover.

SSB tror derimot at pilene vil peke i mer rett retning når vi kommer til 2016.

- Mindre lønnsvekst

I tiden fremover ser SSB også for seg at lønnsveksten - og dermed også utgiftene til staten - vil bremse opp.

- Veksten i årslønn som etter finanskrisen har ligget rundt 4 prosent, ventes i år og framover å gå ned til rundt 3,5 prosent. Petroleumsvirksomheten vil ikke lenger drive lønnsveksten opp, og partene i arbeidslivet erkjenner at den markerte forverringen i kostnadsmessig konkurranseevne ikke kan fortsette. Arbeidsmarkedet blir mindre stramt, og tidsforsinkete effekter av det virker dempende på lønnsveksten, også når bedringen i internasjonale konjunkturer bidrar til bedret lønnsomhet i industrien mot slutten av prognoseperioden, melder SSB.

Samtidig som lønningene ikke vil øke like mye, tror de likevel at nordmenn vil få økt kjøpekraft. Årsaken er en sterkere krone.

- Den norske krona har stort sett styrket seg så langt gjennom inneværende år, etter en forutgående kraftig svekkelse. Dette bidrar til at den norske prisveksten blir noe lavere framover. Dermed blir reallønnsveksten litt høyere i årene som kommer enn i inneværende år.


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.