*Nettavisen* Økonomi.

Øystein slipper nå å betale for barn som ikke er hans

Foto: Privat.

Nå slipper norske fedre å betale for at eksen får nye barn med ny partner.

18.04.12 09:25

Familiefar og bidragsbetaler Øystein Ormseth (41) jubler over et nytt vedtak, som slår fast at norske menn diskrimineres av gjeldende bidragspraksis.

Skal norske menn måtte betale mer i bidrag når ekskona får nye barn med ny mann og frivillig går ned i lønn med mer enn 20 prosent?

Ovennevnte spørsmål er nettopp avgjort av et vedtak offentliggjort mandag 16. april av Likestillings- og diskrimineringsnemnda.

Familiefar og bidragsbetaler Øystein Ormseth jubler over vedtaket, som slår fast at norske menn diskrimineres av gjeldende bidragspraksis.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK

Lysbakken kjempet imot
I et tidligere vedtak sa Likestillings- og diskrimineringsombudet at gjeldende praksis, der menn blir pålagt å betale mer i barnebidrag når ekspartneren frivillig går ned i lønn for å være hjemme med nye barn, er brudd på likestillingsloven.

Dette vedtaket ble imidlertid anket av tidligere statsråd Audun Lysbakken og havnet dermed i nemnda for endelig behandling.

Indirekte diskriminering
I det ferske vedtaket slår nemnda fast at regjeringen og NAVs praktisering av bidragsreglene er indirekte diskriminering av norske menn.

I vedtaket, som du kan lese her, finner nemnda at indirekte forskjellsbehandling i strid med likestillingslovens har funnet sted. Loven forbyr indirekte forskjellsbehandling der det ene kjønn stilles dårligere enn det annet.

Nemnda viser til at det er betydelig flere menn enn kvinner som betaler barnebidrag, og kvinner mottar en klart større andel av foreldrepenger enn menn og at det derfor er menn som i hovedsak rammes av dagens praktisering av bidragsreglene.

Nemnda skriver blant annet dette i vedtaket:

"...Dersom en kvinne i utgangspunktet av ulike årsaker jobber deltid og dette aksepteres uten at inntekten som ligger til grunn for bidragsberegningen skjønnsfastsettes, vil en ytterligere reduksjon av hennes inntekt ved at hun mottar graderte foreldrepenger, innebære at mannen som betaler barnebidrag blir rammet. En større del av forsørgingsbyrden blir veltet over på ham, uten at det gjøres en konkret rimelighetsvurdering. I foreliggende sak jobbet Xs tidligere ektefelle i utgangspunktet i 60 prosent stilling. Hun fikk deretter barn med sin nye samboer og tok 80 prosent av den faktiske lønnen ut i foreldrepenger... "

- Kan umulig være riktig...
I november 2011 sto Øystein Ormseth fram på NA24 og fortalte om en lignende sak hvor han ble pålagt å betale et vesentlig høyere barnebidrag fordi ekskona hadde fått nye barn med ny mann.

- Saken nesten helt identisk. Min ekspartner gikk frivillig ned til 64 prosent av full stilling det første leveåret til hennes nye barn. Et valg som førte til at jeg som bidragsbetaler blir belastet økonomisk fordi hun og hennes nye partner har valgt frivillig forlenget permisjon og redusert inntekt det første året til sitt nye barn, sier Ormseth til NA24.

I artikkelen "De tvinger meg til å betale for andres barn" fortalte Ormseth at han har tre barn med en mor som fikk nye barn med ny samboer. Deretter sendte moren krav til NAV om at barnebidraget fra Ormseth måtte beregnes på nytt. Dermed fikk Ormseth brev fra NAV med beskjed om at barnebidraget hans ville øke med cirka 1000 kroner per måned.

- Det kan da umulig være riktig at fedre skal måtte betale for andres barn, sa Ormseth til NA24.

Tok kontakt med stortingspolitikere
Ormseth bestemte seg for å undersøke om NAV har fulgt Stortingets lov om barnebidrag. Øystein beskrev saken i en e-post og sendte den til samtlige 169 stortingsrepresentanter.

Han fikk stor respons, ikke minst fra Frps representanter.

Lysbakken måtte svare i Stortinget
Nestleder i Stortingets Familie- og kulturkomitee Solveig Horne sendte på bakgrunn av Ormseths henvendelse et skriftlig spørsmål til daværende likestillingsminister Audun Lysbakken.

Spørsmålet lød:
"Undertegnede er blitt gjort kjent med at mange menn må betale mer i bidrag når ekspartner som har stiftet ny familie velger å ta mer utdanning eller tar ut forlenget fødselspermisjon. Mener Statsråden det er rett at far til et barn rammes av valgene hans ekspartner tar når hun får nytt barn med ny partner?"

Lysbakken svarte at:
"...Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har vurdert dagens praksis og konkludert med at den er i strid med likestillingsloven og at den diskriminerer menn. Departementet har anket saken inn for Likestillings- og diskrimineringsnemnda. Saken er ikke avgjort og derfor kan ikke departementet kommentere saken mens den fortsatt er til behandling...."

- Nå som likestillingsnemnda har fattet samme vedtak som likestillingsombudet forventer vi at departementet, ved ny statsråd Inga Marte Thorkildsen, rydder opp - og det raskt. Det er mange menn som rammes av denne urettferdigheten i praktiseringen av bidragsreglene, sier Horne til NA24.

NA24 har spurt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet om statsråd Inga Marte Thorkildsen vil følge opp vedtaket i nemda og endre praksis.

- Departementet har fått avgjørelsen fra Likestillings- og diskrimineringsnemnda og skal nå gå gjennom denne avgjørelsen, svarer departementets informasjonsavdeling i en epost til NA24.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.