Gå til sidens hovedinnhold

P-plasser bort - sykler inn: Fullt kok på Facebook

Det koker på Facebook etter nyheten om parkeringsplasser for sykkel ved Maxbo på Sinsen. Blant annet hevder byråd Hanna E. Marcussen at det er en røverhistorie.

Maxbo ved Sinsenkrysset i Oslo er pålagt å lage 88 parkeringsplasser for sykkel - og må ofre 44 p-plasser for bil.

Saken har skapt storm i sosiale medier, viser en gjennomgang fra Estate Nyheter.

Bakgrunnen er at Løvenskiold Eiendom i 2002 gikk med på Oslo kommunes forslag om å flytte Maxbo-butikken på Sinsen for å få plass til Sinsen T-banestasjon. Et nei fra Løvenskiold Eiendom den gangen, ville trolig ha medført en kraftig forsinkelse for åpningen av T-baneringen samt en betydelig fordyrelse av hele T-baneprosjektet.

Erstatningstomten som Løvenskiold Eiendom overtok av Oslo kommune, og oppførte et nytt Maxbo byggevarehus, var imidlertid uregulert. Selskapet ønsker å få bekreftet eksisterende bruk gjennom en reguleringsplan, og denne prosessen har pågått i over 5 år.

I denne perioden har det også kommet en midlertidig parkeringsnorm. Med utgangspunkt i denne skriver Plan- og bygningsetaten i planforslaget til politisk behandling: «Parkeringskravet fastsettes etter hvor mye BRA som foreslås. I det foreliggende forslaget medfører dette at kravet til antall bilparkeringsplasser er 26 og 88 sykkelparkeringsplasser».

– Det er ingen som kommer på sykkel til Maxbo for å hente med seg et badekabinett eller en pall med Leca-blokker, uttalte administrerende direktør Jens Jalland i Løvenskiold Eiendom til Estate Nyheter.

– En røverhistorie

Hanna E. Marcussen, byråd for byutvikling, beskylder Estate Nyheter for å ha skrevet en røverhistorie.

– Etter slagordet «aldri sjekk en god historie» har bransjemagasinet Estate nyheter, og deretter NTB, klart å skape en klikkvennlig røverhistorie om at MDG vil tvinge snekkere til å frakte byggematerialer på baksetet på sykkelen sin. Det er jo en engasjerende og provoserende fortelling. Den eneste haken er at den er feil. Om en overskrift virker for sprø til å være sann, så er den ofte det, skriver hun på sin offisielle Facebook-side.

Der viser hun også til at Statens Vegvesen og Bane Nor har innsigelser mot forslaget fra Løvenskiold Eiendom.

– Vegvesenet mener det ikke er trafikksikkert med så mye parkering og trafikk i området, og Bane Nor mener planen ligger for tett på jernbanelinja. I tillegg påpeker Plan- og bygningsetaten at planen strider mot kommuneplanen, og er i strid med føringene i midlertidig parkeringsnorm. Etaten skriver at «en større andel av transporten til varehuset burde tas ved gange, kollektiv og sykkel» og mener det vil være riktig å bruke den lave delen av normen. At en større andel skal tas ved kollektiv, sykkel og gange synes jeg naturligvis er en god ambisjon, skriver Marcussen på Facebook.

Hun mener saken rett og slett er at «Maxbo har foreslått en reguleringsplan med en for trafikkfarlig løsning for trafikk og parkering, noe samferdselsministerens folk ikke vil være med på».

– Dette har etaten tatt på alvor, skriver hun.

– PBE har ikke foreslått dette

Plan- og bygningsetaten (PBE) mener at Estate Nyheter sin fremstilling av saken er «noe upresis».

– PBE anbefaler at Maxbos planforslag avvises. Vi har ikke foreslått 88 sykkelparkeringsplasser. Vi har ikke fremmet et eget alternativ om at planforslaget skal ha parkeringsplasser i tråd med den midlertidige parkeringsnormen. Etaten har derimot redegjort for at, til den utbyggingen som Maxbo ønsker å regulere for, så vil Maxbos planforslag innebære 88 sykkelparkeringsplasser dersom dette planforslaget skulle være iht den midlertidige parkeringsnormen, skriver senior kommunikasjonsrådgiver Atle Jan Larsen i PBE i en e-post til Estate Nyheter, og fortsetter:

«PBE har altså ikke foreslått 88 sykkelparkeringsplasser, som artikkelen din kan forstås. Bystyret kan vedta et annet forslag enn både det Maxbo ønsker eller det som vi har innstilt. Det betyr at bystyret kan innregulere 88 sykkelparkeringsplasser og 26 bilparkeringsplasser. Gjennomføring av dette skjer eventuelt i forbindelse med en byggesak, som kommer senere. Om dette er aktuelt er uvisst da Maxbos ønske med reguleringsplanen i hovedsak er å reguleringsmessig sikre eksisterende situasjon.»

– Har vært løsningsorientert

Administrerende direktør Jens Jalland i Løvenskiold Eiendom synes det er bemerkelsesverdig at byråd Hanna E. Marcussen karakteriserer fremstillingen som en røverhistorie.

– Vi var løsningsorienterte da Oslo kommune trengte en tomt til Sinsen T-banestasjon, men har nå ventet i over 5 år på å få stadfestet bruken av erstatningstomten vi fikk på Sinsen. Dette er blitt en vanskelig sak som har trukket ytterligere ut i tid etter at MDG bidro sterkt til at den midlertidige parkeringsnormen i Oslo ble vedtatt i bystyret, sier Jalland.

– I et innlegg på Facebook skriver byråd Hanna E. Marcussen at «Maxbo har foreslått en reguleringsplan med en for trafikkfarlig løsning for trafikk og parkering». Hva tenker du om dette?

– Vi er ikke enige i dette. Den løsningen som Marcussen sier er trafikkfarlig, er jo den løsningen som politikerne, Jernbaneverket og Statens Vegvesen allerede har godkjent, og som vi har i dag. Alt vi ønsker er å få stadfestet bruken gjennom en reguleringsplan, som Oslo kommune ikke hadde tid til å gjennomføre da de ville ha vår tomt. Hadde vi krevd en reguleringsplan på det tidspunktet, ville T-baneringen ha blitt forsinket, men vi var løsningsorienterte overfor Oslo kommune og bidro til rask utbygging av kollektivtilbudet, sier Jalland.

– Marcussen mener det er en god ambisjon at «en større andel av transporten til varehuset burde tas ved gange, kollektiv og sykkel». Deler dere denne ambisjonen?

– Maxbo lever av å legge til rette for kundens behov hver eneste dag. Vi har forståelse for at Oslo kommune ønsker å fremme bruk av sykkel, og vil gjøre vårt for å legge til rette for dette. Vi har derfor satt av 18 sykkelplasser i vårt forslag. Byggevarehus har mange tunge og plasskrevende varer som også i fremtiden i stor grad vil bli transportert med bil, svarer han.

Les også

John Arne Riise-selskap trues med konkurs av Skatt øst

Les også

Ekspert tror på dårlig Netflix-nytt for nordmenn

Les også

Kjent norsk tegner får fyken

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken