Oslo-noterte PA Resources AB har hyret inn meglerhusene Fearnley Fonds og Pareto Securities for å plassere et nytt obligasjonslån. Oljeselskapet håper å få inn mellom 300 og 500 millioner kroner gjennom utstedelsen av et nytt lån.

Lånet skal dersom plasseringen går som planlagt, brukes til generelle selskapsformål, samt til innfrielse av et obligasjonslån som forfaller i mars neste år. Det nye lånet vil løpe til mars 2011.

Det nye obligasjonslånet vil være usikret. Konkurrenten Norwegian Energy Coompany ASA hentet nylig inn to milliarder kroner gjennom to nye obligasjonslån i forbindelse med en refinansiering av tidligere utstedte obligasjonslån.