«Pappa’n min er syk i tankene sine»

Foto: (Anne Kristine Bergem)

- De vanligste psykiske helseplagene for folk i og utenfor arbeidslivet er angst og depresjon, sier Anne Kristine Bergem.

03.09.13 08:22

Anne Kristine Bergem er psykiater, og er i dag administrerende direktør i Helseforetaket Incita AS. Hun har en mastergrad i ledelse fra BI, har engasjementer både i Rådet for psykisk helse og BarnsBeste, og er en mye brukt foredragsholder.

Nå står hun bak det som ser ut til å være norgeshistoriens første barnebok om psykiske lidelser.

- Man kan si det er en ny sjanger egentlig, en fagbarnebok, som en kollega av meg kalte det. Altså en bok med fagstoff som er skrevet for barn. Jeg har ikke klart å finne noen bøker om psykiske lidelser for barn tidligere, sier Bergem til Nettavisen NA24.

Boken er tilpasset barn i barnehage- og førskolealder og er illustrert med fargerike tegninger.

- Ikke så lett å snakke med barn
Bergem mener at det har vært et problem at barn ikke har fått god nok informasjon om foreldres sykdom når foreldrene blir syke. Gjennom boken «Pappa’n min er syk i tankene sine» ønsker hun å få barn til å forstå hva den alvorlige psykiske sykdomstilstanden psykose er.

- Det er ikke alle som synes det er like lett å snakke med barn generelt, og når det gjelder alvorlige sykdommer så tenker jeg det øker voksnes utfordring ytterligere, sier Bergem.

Selv for voksne er det vanskelig å forstå hva en psykose er hvis man ikke jobber innenfor fagfeltet.

Det er for å gi voksne og barn et felles språk for å snakke om psykose at denne boken er skrevet.

Foto: Ingvil Okkenhaug

- For et år siden satte jeg meg ned og skrev en barnebok. Den er beregnet for barn som er så små at noen voksne må lese boken høyt sammen med dem. Jeg prøver å forklare en psykose på en måte som gjør at barn kan forstå det. Jeg tenker at det er første skritt i det å ta barna på alvor. For det står i loven at de skal gis tilpasset og forståelig informasjon, sier Bergem.

For det er nemlig ikke lenge siden at det kom et lovverk som sier at alle helseforetak må ha personell som har spesielt ansvar for barn som pårørende til syke voksne. Nå jobbes det mye med metoder for å ta vare på barna på klinikkene over alt i Norge.

20-30 prosent sliter
I Norge er det mange barn som har behov for tilpasset informasjon om ulike sykdomstilstander hos foreldre og andre voksne. Psykosesykdommer er en av disse sykdomstilstandene.

- Jeg leste nettopp at mellom 20 og 30 prosent av alle barn bor sammen med foreldre som har psykiske helseplager og videre at halvparten av disse barna bor bare sammen med den ene forelderen. Det er mange barn, sier Bergem.

- Jeg sier ikke at alle de barna har foreldre med psykolidelse, men med psykiske helseplager. Dette varierer da fra angst og depresjon til psykose. Tallet er ikke så vanskelig å forstå når vi vet at mellom 30 og 40 prosent av alle voksne mennesker får en psykiske helseplager som kvalifiserer for en såkalt psykiatrisk diagnose i løpet av livet, sier Bergem.

Den offentlige helseportalen Helsenorge.no oppgir at 450.000 barn i Norge tilhører familier hvor minst én av foreldrene har psykiske lidelser eller misbruker alkohol.

Symptomer på at folk har en psykisk lidelse er svært variabelt, men Bergem forteller om noen vanlige symptomer.

- En som er i ferd med å utvikle psykose har en tendens til å isolere seg. Vedkommende kan ha manglende initiativ, problemer med å komme seg opp fra sengen, problemer med å stelle seg, vedkommende kan trekke seg vekk fra sosiale sammenhenger, ligge på rommet hele dagen og falle ut av jobb og få et fallende funksjonsnivå på mange områder av livet. Slike problemer kalles negative symptomer fordi den som har det slik mister noe av sin funksjon. I tillegg kan mennesker med psykoselidelser ha såkalte positive symptomer, som stemmerhøring, sanseopplevelser og oppfatninger som ikke er i tråd med virkeligheten, sier Bergem.

Man trenger ikke slå ut på alle disse symptomene for å ha en psykisk lidelse.

Angst og depresjon
Bergem forteller at de vanligste psykiske lidelsene for folk i og utenfor arbeidslivet er depresjon og angst.

- Vanlige symptomer på depresjon er tristhet og nedstemthet. Mennesker vil i en periode med depresjon oppleve symptomer som manglende initiativ, problemer med å komme seg opp om morgenen, og at det kjennes tungt å gjøre helt hverdagslige ting. Mange opplever også søvnproblemer, gjerne med tidlig oppvåkning om morgenen. Mange får indre uro og katastrofetanker. Det hender også at mennesker med depresjon opplever livet så tungt og meningsløst at de kan får tanker om å ta sitt eget liv, sier Bergem.

Særlig er det slik at alt oppleves så tungt, trist og meningsløst.

- Både i og uten sammenheng med depresjon er mange mennesker plaget av ulike former for angst. For noen mennesker kan det være skremmende å gå ut av huset fordi man er redd for at det skal skje ting, man er redd for å miste kontroll og redd for å dø, sier Bergem.

Hvis en pappa har en slik lidelse vil han trenge hjelp og mulig innleggelse. Det er viktig å tilby hele familien hjelp og støtte. Bergem forteller at foreldre gjerne vil det beste for barna, og dessverre tror at de gjør barna en tjeneste ved å forsøke å skjule sykdom og helseplager for dem. Mange voksne synes nok også at det er vanskelig å sette ord på sin sykdom overfor barna, og blir redde for å gjøre feil.

- Men barn legger merke til alt. Å prøve å tro at man kan late som ingen ting er ingen god idé. Barn skjønner hvis det er noe og barn av syke foreldre bruker veldig mye krefter på å overvåke foreldrene sine, monitorere. Hvordan er det med pappa i dag? Er han blid er han sint? Når man bruker så mye energi på å monitorere foreldrene sine så har man nesten ikke krefter igjen til en sunn og normal utvikling, sier Bergem.

Det er i denne situasjonen at boken til Bergem skal være en fornuftig måte å fortelle barna hva som foregår.

Fokus på arbeidsplassen
Nå anbefaler hun arbeidsgivere å tak i situasjoner der arbeidstakerne er syke.

- Jeg tror at det beste arbeidsgivere kan gjøre er å ha psykisk helse som et tema. For vi har alle en psykisk helse. Hos de fleste av oss er den god det meste av tiden. Men ingen av oss har noen garanti for at vi ikke skal komme til å få psykiske helseplager i løpet av livet, sier Bergem.

Hun vil rette oppmerksomheten mot forebygging og åpenhet omkring psykiske helseplager på arbeidsplassen.

- Det er viktig å være opptatt av menneskers psykisk helse på arbeidsplassen. Det kan man gjøre ved å ha en kultur for at det går an å spørre kolleger og ansatte om hvordan de har det selv om man ikke opplever seg som en ekspert på området. En av de tingene jeg ønsker gjennom den boken jeg har skrevet er nettopp det – man kan snakke om vanskelige emner uten å måtte være ekspert. Det er viktig også for arbeidsgivere. Du trenger ikke være psykolog eller psykiater for å spørre en ansatt om hvordan han eller hun har det. Det kan ære et felles ansvar å finne ut hva man skal gjøre med det hvis en voksen har det vanskelig. Men det er avgjørende å tørre å stille det første spørsmålet, sier Bergem.

Pappa er syk i tankene sine
Boken som lanseres i november er støttet av BarnsBeste, som er et kompetansenettverk for barn som pårørende. Boken gis ut på Fagbokforlaget.

Boken handler om fem år gamle Daniel som går i barnehagen.

Daniel opplever at pappa er litt rar i oppførselen noen ganger. Av og til er han litt redd for pappa. En morgen setter pappa Daniel så hardt ned i gulvet at det gjør litt vondt. Da kommer mamma og tar Daniel med seg ut. Fort.

Når Daniel kommer hjem fra skolen er ikke pappa der, noe han pleier å være hver eneste dag. Daniel får vite at pappa er innlagt på sykehus. Men ikke på slikt sykehus som Daniel har vært og besøkt bestefar på. Daniel forstår ikke hva som skjer. Han blir redd, usikker og lei seg, og slåss med bestekameraten sin i barnehagen.

Senere tar mamma med seg Daniel til sykehuset der faren er. Han treffer Kristin som forteller Daniel om sykdommen pappa. Pappa er syk i tankene sine.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.