Det er den tidligere Pareto-megleren Kjetil Sjursen (43) og Jan Vestrum (58), som omtales som konsulent, som er domfelt for grovt bedrageri og markedsmanipulasjon i forbindelse med aksjehandler i Crew Gold Corporation i 2010. Kundene ble bedratt for minst 188 millioner kroner etter salg av aksjene, ifølge Økokrim.

Corporate-sjef Petter Dragesund (53) i meglerhuset Pareto er frifunnet etter tiltalen, framkommer det av dommen fra Oslo tingrett fredag ettermiddag.

Tolv aksjonærer solgte sine Crew Gold-aksjer for 1 krone og 10 øre, med garanti om at kjøperne de kommende tre månedene ville kompensere eventuelle overskytende beløp ved senere handler i aksjen. Ifølge tiltalen ble de tolv selgerne aldri informert om ytterligere handler i garantiperioden, handler som skal ha blitt gjort til betydelig høyere beløp enn 1,10 kroner aksjen, hvilket medførte at de ikke fikk fremmet sine økonomiske krav.

– Svært samfunnsskadelig

– Det er svært samfunnsskadelig å foreta slike handlinger som bidrar til å svekke tilliten til børshandel og verdipapirmarkedet som er avhengig av tillit for å kunne fungere, heter det i dommen.

Tingretten fastslår at det av allmennpreventive grunner er «viktig med en streng reaksjon på slike alvorlige tillitsbrudd som det er tale om i denne saken».

I tillegg til fengselsstraff får Vestrum inndratt utbyttet fra de straffbare handlingene, cirka 15,7 millioner kroner. De tiltalte frifinnes for erstatningskravene.

Retten kommer til at Vestrum var sentral i gjennomføringen av handlene, og «hadde en langt mer aktiv medvirker- og tilretteleggerrolle» enn hva medtiltalte Sjursen hadde. Retten finner det skjerpende at han «mottok ikke ubetydelig personlig vinning» for sin rolle i opplegget.

Dømt for korrupsjon

Vestrum ble i fjor vår dømt til fire års fengsel for grov korrupsjon, hvitvasking og flere brudd på verdipapirhandelloven knyttet til gruveselskapet Intex, hvor Vestrum var styreleder. Det var under opprullingen av Intex-saken at mange av opplysningene Crew Gold-tiltalen bygger på, dukket opp, ifølge førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim.

Dommen på halvannet års fengsel er en tilleggsdom til Intex-dommen mot Vestrum. I utgangspunktet mener retten at riktig straff for Vestrums del i Crew-saken isolert er tre års fengsel.

Blant investorene som ifølge tiltalen ble bedratt, er det Akershus Fylkeskommunale Pensjonskasse det har gått hardest utover. Pensjonskassen har gått glipp av en fortjeneste på 105 millioner kroner hvis Økokrims påstander medfører riktighet.

(©NTB)