Kostnaden ved å eie bolig er til tross for økte boligpriser og bedre leiemarked langt lavere enn leieprisene. I tillegg gjør den vannvittige boligprisøkningen i Norge, spesielt i sentrale strøk som Oslo, at boliginvesteringen blir svært lønnsom for de fleste.

Privatøkonom Endre Jo Reite i Sparebanken 1 SMN advarer imidlertid mot spesielt én ting som kan ødelegge det gullkantede regnestykket.

Les: OBOS forbyr boligspekulasjon - med umiddelbar virkning

I utgangspunktet svært lønnsomt å eie

Med utgangspunkt i en toroms leilighet i Oslo med kjøpspris på 3 millioner og leiepris på 11.000 kroner per måned vil du etter skattefradrag ha en rentekostnad på cirka 4.000 kroner og eierkostnader på 3.000-4.000 kroner. Avdragene på lånet er en tvungen sparing, og derfor noe mange ser bort fra i regnestykket.

Les: Fire av ti boligkjøpere flytter ikke inn

- Med månedskostnader som eier på 7-8.000 kroner etter skattefradrag på rentene og en leiepris på 11.000 kroner lyser det jo bare løp og kjøp, sier Reite.

Fellene

Likevel er det verdiutviklingen på boligen som virkelig gjør utslag. Har du kjøpt katta i sekken, eller hvis boligprisene skulle falle så vil ikke tusenlapper i redusert månedskostnad hjelpe deg mye, sier Reite og minner om følgende:

- Flytter du etter et år og prisene har steget seks prosent vil du fortsatt ende med et tap på 30.000 – 40.000 kroner etter kjøpsomkostninger og megleromkostninger, og begynner prisene å flate ut eller falle vil du fort spise av egenkapitalen din i tillegg.

Les: Dette grepet gjør underverker for økonomien din

Andre ting som kan ødelegge boliginvesteringen er budkupping langt over faktisk verdi på boligen, eller kjøp av en bolig hvor du etterpå oppdager feil du selv må utbedre.

- De nevnte tingene gjør at boligkjøpet fort blir en felle og ikke en økonomisk gavepakke, sier Reite.

Les: Flere blir boligtapere etter samlivsbrudd

Unngår du nevnte feller illustreres lønnsomheten i å kjøpe bolig godt med følgende eksempel utarbeidet av privatøkonomiekspert Rune Pederen i smartepenger.no.

Tabellen under viser totalkostnaden ved å eie sammenlignet med å leie. Med kun to prosent boligprisstigning vil et boligkjøp være mer lønnsomt enn å leie etter fire år - og forskjellen i favør av å eie øker med antall år (se forutsetningene for tallene nederst):

- Det som er viktig når man sammenligner lønnsomheten av å eie versus å leie er at prisen på boligen og leienivået henger sammen. Ellers blir sammenligningen bare tull, sier Pedersen til Nettavisen.

Han understreker også at den viktigste forutsetningen er den forventede prisendringen på boliger i den tiden man skal eie.

- Det er den som er avgjørende for lønnsomheten. Hvis boligmarkedet stiger med forventet inflasjon (sett over tid) på 2 prosent vil dette være nok til at det lønner seg å kjøpe bolig, konstaterer Pedersen.

smartepenger.no finnes flere kalkulatorer som lar deg regne på lønnsomheten av boligkjøp. For eksempel:

Bør du eie eller leie-kalkulatoren

Kostnader ved å eie og leie bolig-kalkulatoren

Forutsetninger for tabellen over: