Norwegian kunngjorde i forbindelse med kriseemisjonen i slutten av januar at foreløpige tall for 2018 tilsier om lag 40,3 milliarder kroner i inntekter. Selskapet antydet et underskudd før skatt for fjoråret på rundt 2,5 milliarder.

Det betyr i så fall at selskapet i fjerde kvartal tapte hele 4 milliarder. Norwegian var solid i pluss etter ni måneder.

Og nå foreligger fasiten. Tallene viser et underskudd før skatt på 3,94 milliarder kroner. For hele 2018 ble underskuddet 2,49 milliarder, 1,45 milliarder etter skatt.

Solid driftsunderskudd

Norwegian tapte i fjerde kvartal 1,9 milliarder kroner på den underliggende driften, og resultatet ble forverret av leasingkostnader, avskrivninger og rentekostnader.

Egenkapitalen ved utgangen av 2018 var nede på 1,7 milliarder kroner, som gir en bokført egenkapitalandel på lave 3 prosent.

Men, ser vi på flyselskapets aktiva, utgjør såkalte immaterielle eiendeler over 1 milliard mer enn egenkapitalen. Hvis disse eiendelene ikke har en stor reell verdi, hadde Norwegian i realiteten negativ egenkapital ved årsskiftet.

Mye uforutsett

Styret skriver i rapporten at flyselskapet ble rammet av flere uforutsette hendelser i 2018. En vedvarende tøff konkurranse og høye drivstoffutgifter preger de svake tallene, samt dyre Rolls Royce-motorer for de nye Dreamliner-flyene.

Toppsjef Bjørn Kjos sier i rapporten at de har tatt flere initiativ for å bedre lønnsomheten, gjennom å redusere kostnadene og øke inntektene.

Strømlinjeforming

- Vi har optimalisert våre base- og rutestruktur for å strømlinjeforme driften, solgt fly og utsatt leveranser av nye fly, og ikke minst startet et internt kostnadsreduksjonsprogram. Det vil styrke den finansielle situasjonen og bringe oss tilbake til lønnsomhet, sier Kjos i meldingen.

Han lover at 2019 vil bli preget av lavere vekst og lavere investeringer. Samtidig skal Norwegian hele tiden se etter nye og smartere måter for å bedre effektiviteten, og Kjos lover nye produkter og tjenester for å tiltrekke nye kunder.

37 fly

Selskapet mener ellers at etterspørselen etter flyreiser fra Norwegian har vært tilfredsstillende, og bestillingene fremover er på et akseptabelt nivå.

I 2019 vil Norwegian få overlevert fem nye Boeing 787-9 og 16 stykker 737 MAX, som alle har lavere driftskostnader. Samtidig skal Norwegian kvitte seg med fly av typen 737-800. Ved utgangen av 2019 ventes hele langdistanseflåten til Norwegian å bestå av 37 fly. Drivstoffkostnadene anslås til 613 dollar per tonn, dollarkursen til 8,18. Det betyr noe sterkere krone enn i dag.

Skuffet markedet

Det børsnoterte flyselskapet hadde en kraftig resultatforbedring per tredjekvartal i fjor, men resultatet skuffet likevel analytikerne. Nå er altså resultatet for 2018 mer eller mindre kjent.

Nå skal altså egenkapitalen styrkes gjennom en aksjeutvidelse på 3 milliarder. John Fredriksen har ifølge Finansavisen garantert for 800 millioner kroner.