*Nettavisen* Økonomi.

Pengehjelp til Island er klar

De nordiske landene har undertegnet låneavtalene til sagaøya.

Norges Bank har i dag undertegnet låneavtalen med den islandske sentralbanken, Sedlabanki.

NA24 - din næringslivsavis

Sammen med Danmark, Finland og Sverige er det i dag undertegnet avtaler med Island om å tilby langsiktige lån på til sammen 1,775 milliarder euro, opplyser Norges Bank.

4,3 milliarder kroner
Norges andel av lånet utgjør 480 millioner euro, motsvarende om lag 4,3 milliarder kroner.

Den norske låneavtalen er organisert som et lån fra Norges Bank til Sedlabanki Islands med garanti fra den islandske og den norske stat. Lånet har en løpetid på 12 år med fem års avdragsfrihet. Lånebeløpet vil bli gjort tilgjengelig for Island i fire omganger, knyttet til IMFs kvartalsvise gjennomganger av landets økonomiske program. De nordiske lånene har like vilkår.

Pengestøtte
Etter en henvendelse fra den islandske sentralbanken ga norske myndigheter i november i fjor tilsagn om et langsiktig lån. Lånet skulle støtte opp under Islands økonomiske stabiliseringsprogram med Det internasjonale valutafondet (IMF). Det ble lagt vekt på at støtten til Island skulle skje i samarbeid med andre nordiske land. Dagens undertegning av avtalene konkretiserer den nordiske støtten til Island, opplyser Norges Bank.

Kollapset
Island er hardt rammet av den økonomiske krisen.

Det lille landets finansnæring kollapset da de tre største bankene havnet i kapitalskvis og måtte reddes av myndighetene. I praksis gikk hver og en av dem konkurs. I fjor høst gikk bankene Glitnir, Kaupthing og Landsbanki under etter at de ikke klarte å håndtere følgene av større usikkerhet. Lang tids satsning med aggressive oppkjøp i utlandet skapte store problemer for bankene, som igjen skapte store problemer for den islandske økonomien.

Allerede har sentralbanken på Island fått hjelp i form av kredittlinjer fra Norge, Sverige og Danmark. Det internasjonale valutafondet, IMF, er også dypt involvert i arbeidet med å gjenoprette stabilitet i økonomien.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.