*Nettavisen* Økonomi.

Pengeregn over unge - slik unngår de skatt

Foto: Fotograf Ãrnelund AS (Sparebank 1)

Får millionbeløp i gave fra foreldrene. Slik minimerer de skatten.

19.08.13 21:32

I 2011 fikk 6.967 nordmenn forskudd på arv (defineres som gave av skattemyndighetene) med et gjennomsnittsbeløp på 1.365.000 kroner. 15.252 nordmenn fikk vanlig arv og gjennomsnittsbeløpet her var 1.340.000 kroner, ifølge SSBs sist tilgjengelige tall fra 2011.

Unge i dag forventer forskudd på arv fra sine foreldre og besteforeldre, viser en fersk undersøkelse fra RESPONS og SpareBank 1.

I undersøkelsen svarer hele 1 av 3 (31 prosent) i aldersgruppen 25-34 år at de regner med å få forskudd på arv fra foreldre eller besteforeldre. De fleste av disse forventer å få dette fra sine foreldre, kun åtte forventer å få forskudd på arv fra sine besteforeldre.

Arveavgift
- Det er blitt ganske vanlig at foreldrene hjelper de unge inn i boligmarkedet og med utgifter i studietiden, vi ser at de unge forventer dette. Mange regner også med forskudd på arv og planlegger å gi dette selv. Da er det viktig å være klar over hvor grensene går, for å unngå en overraskende arveavgift, sier pensjonsøkonom i Sparebank 1 Kristin Myrmo.

I 2011 dro staten inn 1,65 milliarder kroner på nordmenns arvetransaksjoner. Satsen på arveavgift øker jo større beløpet er, men de første 470.000 kronene du får i arv eller forskudd på arv (gave) er avgiftsfri. På de neste 330.000 kronene må du ut med seks prosent i avgift og alt overskytende har en avgift på 10 prosent.

Kan gi årlig beløp fritatt for avgift
Hvert år kan du gi bort en viss sum verdier til barn og barnebarn, uten at du trenger å melde det inn og betale arveavgift av det. Det er dette som kalles det årlige fribeløpet. Beløper er bestemt til halvparten av folketrygdens grunnbeløp og utgjør i 2013 41.061 kroner. De fullstendige arveavgiftsreglene finner du her.

Myrmo har følgende råd for å unngå skatt (arveavgift) på arv:

- Gi periodiske pengebidrag til utdanning.

- Gi arveavgiftsfri gave på ½ G årlig til hvert barn, barnebarn mm.

- Gi forskudd på arv (gave) inntil fribeløpet på 470 000,- fra hver av foreldrene/besteforeldre.

- Periodiske ytelser til utdannelse er unntatt fra arveavgift så lenge midlene er til daglig bruk og de er brukt før giverens død. Beløpet bør overføres flere ganger i året og ikke som et enkeltbeløp per år. Du kan for eksempel gi din sønn eller datter 1000 til 5000 kroner i måneden for å spe på studielånet, sier Myrmo.

Arveavgiftsfri gave på ½ G kan årlig gis til blant annet alle barn og barnebarn.

- Du og din ektefelle kan gi en gave på ½ G fra hver av dere hvert år; dette blir til sammen 82 122,- i 2013. Dette beløpet kan dere gi til hvert barn og barnebarn. Er du enslig blir beløpet 41 061,- til hver. Disse gavene utløser ikke arveavgift verken i dag eller i fremtiden og skal ikke meldes til skattekontoret, sier Myrmo.

Forskudd på arv kalles gave, og du skal sende en gavemelding på eget skjema til skattekontoret en måned etter at gaven er gitt. Fribeløpet for arveavgift er i dag kroner 470 000,- fra hver av foreldrene for hver arving.

- Arv eller gave er ikke skattepliktig inntekt for mottaker. Vær også oppmerksom på Lånekassens grenser for formue for å få stipend, sier Myrmo.

Mer fra Nettavisen:

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.