- Karantenenemnda har besluttet at Per Sandberg ilegges seks måneder karantene i forbindelse med din overgang fra embete som fiskerminister i Nærings- og fiskeridepartementet til etablering av egen konsulentvirksomhet, heter det i avgjørelsen.

Sandberg får dermed full statsrådlønn i et halvår etter avgangen, minst 650.000 kroner.

Les også: Per Sandberg har laget eget selskap

Kvotesystemet

Karantenetiden regnes fra han fratrådte som fiskeriminister 13. august 2018 til og med 13. februar 2019.

Karantenenemnda gir ytterligere restriksjoner når det gjelder saker om kvotesystemet:

«Du ilegges videre fire måneder saksforbud for saker som gjelder kvotesystemet, herunder ressursrente innen fiskerinæringen. Saksforbudet innebærer et forbud mot at du involverer deg i disse saksområdene,» heter det i avgjørelsen.

Restriksjoner til 14. juni

Det betyr et «forbud mot rådgivning og bistand til andre, saksbehandling, deltakelse i forhandlinger og møter eller på annen måte deltakelse i fora der saksområdet blir behandlet eller drøftet, samt å ha kontakt med relevante myndigheter i disse saksområdene».

Saksforbudet regnes fra utløpet av karantenetiden til og med 13. juni 2019.

Sandberg: - Vet ikke om jeg skal påklage

Nettavisen har vært i kontakt med Sandberg.

- Hva synes du om karantenen?

- Det ikke noen stor overraskelse, jeg forventet karantene, men det legger selvfølgelig midlertidig hindringer for å kunne ta oppdrag og jobb. «Intensjonsavtaler» må legges på is og det knytter seg selvfølgelig usikkerhet til dette, når man får denne type karantene. Totalt har jeg jo fått 10 måneder, hvis man inkluderer sakskarantene, sier Sandberg til Nettavisen.

Han har adgang til å påklage vedtaket:

- Jeg vet ikke om jeg skal påklage, vil vurdere hvilket handlingsrom jeg faktisk har med denne karantenen.

Per Sandberg registrerte sitt et eget selskap i Brønnøysundregisteret i august.