For å bevare velferdsstaten som i dag må inntektene økes eller utgiftene kuttes med 5 milliarder kroner i 2030, framholdt statsminister Erna Solberg (H) da hun fredag presenterte den såkalte perspektivmeldingen.

LES også: - Innvandrermenn «koster» fire millioner kroner mer enn norskfødte menn

Forutsetningen for regnestykket er at det ikke gjøres endringer i politikken. At utgiftene øker mer enn inntektene skyldes at befolkningen samlet blir eldre og at oljeinntektenes betydning faller.

Optimist

TIl tross for finansieringsgapet på 5 milliarder er Solberg optimist på Norges vegne. Hun mener landet er godt rustet for framtiden.

– Men for å lykkes må vi føre en aktiv politikken som tar Norge framover, sier hun.

Økt deltakelse i arbeidslivet blir en hovedsak.

– Dersom arbeidsdeltakelsen øker med 10 prosent, vil finansieringsgapet bli redusert med 3 milliarder kroner, anførte statsministeren.

Inkludering

– At mange er i jobb er nøkkelen til å finansiere velferdsordningene, sier finansminister Siv Jensen (Frp).

Hun mener dette bør skje ved at flere går fra deltids- til heltidsstillinger, at flere står lenger i jobb og at nye grupper inkluderes i arbeidslivet.

Samtidig varsler hun effektivisering av offentlig sektor og gjentar kravet om at skatte- og trygdesystemet i større grad enn i dag må sørge for at det lønner seg å jobbe.

Ikke skatt

Økt skatt er ikke veien å gå for å tette finansieringsgapet, mener Solberg og Jensen.

-Økt skatt løser ikke utfordringene. Det vil gjøre det mindre attraktivt å jobbe og svekke norske arbeidsplasser, sier Jensen.

Her er hele perspektivmeldingen.