Da Aker BP skulle prøvelande en gangbro på oljefeltet Tambar 28. juli i fjor, gikk det fryktelig galt. Forsøket endte med skader på innretningen, og Petroleumstilsynet besluttet 5. september å granske hendelsen.

Mandag ble granskingsrapporten fra tilsynet frigjort. Den viser at hendelsen enkelt kunne endt i store oljeutslipp, store materielle skader og at liv kunne gått tapt.

Hendelsen kunne like gjerne skjedd på et annet landingsområde på Tambar, der oljerør- og utstyr kunne blitt truffet, skriver Petroleumstilsynet i rapporten.

Ville redusere antall helikopterturer

Gangbroen traff aldri der den skulle, og krasjet heller inn i en kant for så å skli av. Gangbroen var programmert til å finne et fast punkt å presse mot på mottakssiden, og hendelsen førte til skader på rekkverk og kabelgater på innretningen.

Ingen personer kom til skade.

Tambarfeltet ligger i den sørlige delen av norsk del av Nordsjøen. Feltet opereres av Aker BP og startet oljeproduksjonen i 2001.

Hendelsen skjedde i forbindelse med modifikasjonsarbeid for å installere gassløft på Tambar. For å redusere antall helikopterturer, besluttet Aker BP å hente inn et fartøy med en såkalt bevegelseskompensert gangbro.

Island Offshore vant anbudsprosessen i juni 2018, og fartøyet Island Diligence, som hadde en påmontert gangbro, utførte jobben da den alvorlige hendelsen skjedde.

Brøt regelverket

Slike gangbroer er hittil lite brukt i norsk petroleumsvirksomhet. I Norge er Tambar den eneste innretningen i drift der operatøren har forsøkt å lande en gangbro fra fartøy.

Granskingen til Petroleumstilsynet peker på at Aker BP på flere punkter har brutt regelverket knyttet til planleggingen av gangbro-løsningen.

Petroleumstilsynet har bedt Aker BP svare for hvordan de vil håndtere avvikene tilsynet har påpekt innen 13. februar.

Her er den fullstendige rapporten fra Petroleumstilsynet.