Tyske piloter har det siste året nektet å gjennomføre flygninger med asylsøkere om bord som har fått avslag, noe som har resultert i at 222 deportasjoner ble stanset fra januar til september, skriver tyske medier.

Mange av pilotene oppgir som grunn at de ikke ønsker å ta del i deporteringen av asylsøkere til blant annet Afghanistan.

Tyske myndigheter har erklært Afghanistan som delvis trygt, til tross for pågående konflikter og undertrykking i store deler av landet.

- Har ikke skjedd i Norge
Leder for Flysikkerhetskomiteen i Norsk Flygerforbund, Jo Bjørn Skatval, er ikke kjent med noen tilsvarende tilfeller i Norge.

- Jeg kjenner ikke til noen tilfeller der det har blitt tatt en avgjørelse fra cockpit av prinsipielle hensyn. Vi har ikke fått innrapportert slike saker i Norge, sier Skatval til Nettavisen.

- En pilot kan nekte å fly dersom hun eller han mener det ikke er sikkerhetsmessig forsvarlig. Men hvis en pilot bruker sikkerhetsmessige argumenter som påskudd til å avlyse en flygning grunnet prinsipielle hensyn, er det helt feil, og det skal ikke skje, sier Skatval.

Storbritannia har hatt minst ett tilsvarende tilfelle tidligere i år, hvor en British Airways-pilot nektet å fly med en asylsøker som skulle deporteres til Afghanistan. Asylsøkeren skulle deporteres til en by hvor Taliban hadde truet ham på livet.

- Jeg nekter å fly. Noens liv står på spill, sa piloten, ifølge The Independent.

Kanselleringene av deportasjonene har i hovedsak skjedd på flyplassen i Frankfurt, hvor det har vært 140 returkanselleringer, men piloter har også nektet å deportere asylsøkere fra flyplassene i Bonn, Düsseldorf og Köln.

Det er det politiske venstrepartier Die Linke som har innhentet tallene fra tyske myndigheter. Pilotene som har deltatt i «aksjonene», har kommet fra flere flyselskap, deriblant Lufthansa og Eurowings, ifølge den tyske avisen Westdeutsche Allegeimeine Zeitung.

Se video: Asylsøker deportert fra Norge - ble pisket i hjemlandet:


- Piloter kan nekte å fly
Lufthansa sier i en uttalelse at det til syvende og sist er opptil hver enkelt pilot å vurdere om én eller flere passasjerer kan utgjøre en sikkerhetsrisiko, og dermed velge å avlyse flygningen grunnet sikkerhetsmessige hensyn.

- Dersom piloten har inntrykk av at flysikkerheten kan rammes, skal han nekte å transportere en passasjer, sier talsperson i Lufthansa, Michael Lamberty, til den tyske avisen Westdeutsche Allegeimeine Zeitung.

Tyskland har behandlet flere asylsøknader enn alle de andre EU-landene til sammen, skriver Die Welt, som henviser til statistikk fra Eurostat. Tyske migrasjonsmyndigheter har behandlet 388.201 asylsaker i løpet av de første seks månedene i 2017.

Til sammenligning har Norge behandlet 7050 asylsaker i tidsperioden januar til november i år, viser tall fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

Returstans av oktoberbarna
I forrige måned vedtok Stortinget å innføre en midlertidig stans i returer av de såkalte oktoberbarna til Afghanistan. Noen av oktoberbarna - som er enslige, mindreårige afghanere som etter 2015 fikk midlertidig opphold fram til fylte 18 år - vil få søknaden behandlet på nytt.

Kritikerne av de planlagte uttransporteringene av oktoberbarna til Kabul i Afghanistan, mener landet ikke er trygt nok for tilbakesendinger.

Kilder: USA Today, The Independent

Rettelse: Artikkelen og tittel har blitt oppdatert og rettet til at det var 222 asylreturer, og ikke flyavganger, som ble kansellert fordi piloter nektet å fly asylsøkere med asylavslag. Nettavisen baserte seg hovedsakelig på en artikkel i The Independent, som meldte feil. The Independent har i ettertid kommet med en rettelse.