Positiv utvikling for Posten

Foto: Bendiksby, Terje (SCANPIX)

Økte driftsinntekter i første kvartal i år til tross sterkt fall i brevvolumene.

Volumvekst i logistikksegmentet bidro til at Postens driftinntekter i første kvartal økte med 3 prosent, til 5 724 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Driftsresultatet før engangseffekter og nedskrivninger for videreført virksomhet ble 233 millioner kroner i første kvartal, en økning på 9 millioner kroner mot samme periode i fjor.

- Økt aktivitet i logistikkmarkedet er en indikator på konjunkturomslag. Vi ser at veksten har kommet først og sterkest i Sverige, men Norge kommer etter, sier konsernsjef Dag Mejdell i Posten Norge AS

Les hele rapporten her

Tar del i den elektroniske utviklingen
Brevvolumene fortsetter å falle. I første kvartal har adressert post hatt en nedgang på 9,4 prosent, sammenlignet med i fjor og bransjer som bank/finans, tele og forsikring står for den største nedgangen.

For å ta del i den elektroniske utviklingen har Posten Norge i første kvartal lansert et nytt digitalt postsystem, Digipost. Dermed får postmottakerne en digital postkasse i tillegg til den fysiske postkassen.

- Det er naturlig og nødvendig at Posten tar del i den elektroniske utviklingen. Med vår erfaring og tillit i markedet, har vi de beste forutsetninger for å lykkes med en digital postkasse, sier Mejdell.

For logistikksegmentet er resultatutviklingen påvirket av sterk konkurranse og økte kostnader knyttet til innleid materiell, Posten har iverksatt ytterligere forbedringstiltak for å utnytte stordriftsfordeler og ta ut synergier mellom produksjon av post, pakker og gods.

Rammebetingelser
Postmarkedet i Europa ble liberalisert fra 1. januar i år i henhold til EUs tredje postdirektiv. Etter vedtak på Arbeiderpartiets landsmøte synes det klart at den norske regjeringen ikke ønsker å implementere direktivet.

- Uavhengig av om Norge sier nei til EUs tredje postdirektiv må Posten fortsatt tilpasse seg en utvikling med fallende brevvolumer og dermed fortsette å omstille virksomheten og tilpasse servicenivået, sier Mejdell.

Konsernets lønnsomhetsprogram Spinnaker ble satt i gang i 2008, og per 1. kvartal 2011 en akkumulert effekt på i overkant av 2 MRD kroner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.