I statsbudsjettet bevilger regjeringen 165 millioner kroner til kjøp av såkalte «ulønnsomme posttjenester» – som i praksis betyr postombæring fem dager i uka til alle husstander i Norge. En tjeneste som blir stadig dyrere, ettersom postvolumet synker, skriver Nationen. I tillegg bevilges 96,7 millioner til lørdagsombæring av aviser.

Ifølge Nationen var budsjettbeløpet til Posten 273 millioner kroner i fjor. I år beregnes kostnadene til å være 705 millioner kroner. Konsernsjef Tone Wille mener beløpet ikke er overdrevet.

– Nei, det er det ikke. Forhåndsberegningen er vårt beste estimat av det merkostnadene utgjør. Pengene vi får, skal dekke ulønnsomheten i de samfunnspålagte tjenestene.

– Når det gjelder kravene fra Posten for 2018-budsjettet, så er disse til vurdering i departementet. Men inkludert forslaget vårt for 2018 vil Posten ha fått over 1 milliard kroner i statlig kjøp av posttjenester under vår regjeringsperiode, for å sikre omdeling i hele landet. I tillegg kommer anbudet for omdeling av aviser på lørdager, sier statssekretær i Samferdselsdepartementet Reynir Johannesson (Frp).