Posten Norge fremskynder planene om å flytte all ruteklargjøring av post til Lørenskog utenfor Oslo. Ansatte ved flere postterminaler fikk den dramatiske beskjeden natt til tirsdag, skriver NRK.

300 årsverk knyttet til ruteklargjøring kan bli rammet, men det er ikke klart hvor mange som mister jobben.

– Når vi sentraliserer disse oppgavene er det årsverk som forsvinner, og ikke alle kan få nye jobber i Posten, forteller pressesjef i Posten Norge, John Eckhoff.

Arbeidsplasser i Bergen, Stavanger og Stokke i Vestfold blir borte 2. september i år. I Trondheim og Molde gjennomføres sentraliseringen i februar eller mars neste år, ifølge NRK.

Brevvolumet i Norge har falt kraftig de siste 20 årene, og det eskalerte i 2018. Før jul gjorde Posten Norge det klart at det haster med tiltak for å effektivisere driften. Postvirksomheten har i løpet av de siste tre årene blitt nedbemannet med hele 1.500 årsverk.