- Hver husstand mottar kun tre adresserte brevsendinger i uken. Da er det ikke lenger grunnlag for daglig postomdeling, sier konsernsjef Tone Wille i Posten Norge i en melding.

For 3. kvartal 2018 var nedgangen i postvolumene på 15,5 prosent, sammenliket med for et år siden. Det betyr at hvert sjette brev er borte på et år.

Hver husstand mottar nå kun tre adresserte brevsendinger i uken.

Wille mener det er nødvendig at man går over til post annenhver dag fra og med 2020. Hvis ikke blir det veldig dyrt for staten.

Les også: Posten vil ha færre dager med brevpost – ber om avklaring i 2018

- Alternativt vil statens betaling for kjøp av ulønnsomme leveringspliktige posttjenester fortsette å øke. Færre faste omdelingsdager er ikke til hinder for gode løsninger for post og netthandelspakker også i fremtiden, sier Wille.

Les også: Posten kan snart erstatte postkassen din med en robot

Hun understreker at for aktører med spesielle behov, for eksempel avisene, er det nødvendig å finne alternative løsninger.

Posten Norge la frem kvartalstall fredag som viste en omsetning på 5,64 milliarder kroner, en nedgang i omsetning på 2,8 prosent, mot samme kvartal året før. Det justerte driftsresultatet er på 126 millioner kroner, ned fra 130 millioner.