Kjell-Magne Rystad

Presses politikerne til å godkjenne Røkkes skyskraper?

STORE PLANER: I oktober i fjor ble planene for Kjell-Inge Røkkes kjempeskyskraper på Fornebu lagt frem.

STORE PLANER: I oktober i fjor ble planene for Kjell-Inge Røkkes kjempeskyskraper på Fornebu lagt frem. Foto: Trond Lepperød (Nettavisen)

Etter at Kjell Inge Røkke fremla planene om verdenshavene og en skyskraper på Fornebu, har kritikken vært massiv. Vil politikerne likevel godkjenne byggingen?

Det var i oktober i fjor at Røkke-eide REV Ocean la frem planene om bygging av Norges desidert høyeste bygning på Fornebu. Høyhuset som omtales som Store Blå er tenkt å huse både hotell, kontorer og verdenshavenes hovedkvarter. Det er det siste som fremheves på REV Oceans hjemmeside. Av lederen i Fornebuporten, en del av Røkke-eide Aker, fremheves høyhuset som symbol på Norges rolle som en ledende havnasjon. Intet mindre.

Kjell Inge Røkke setter av milliarder av sin formue til å redde verdenshavene gjennom REV Ocean. I tillegg til skyskraperen på Fornebu, skal verdens største forskningsskip, som også skal hete REV Ocean, bygges. REV Ocean ledes av Nina Jensen, tidligere leder i Verdens Villmarksfond (WFF) og søster av finansminister Siv Jensen.

Det er stor grunn til å takke Kjell Inge Røkke for hans engasjement for verdenshavene. Men er det virkelig nødvendig å bygge en 200 meter høy skyskraper på Fornebu for å få det til? Det er dette kritikken dreier seg om.

Massiv motstand

Motstanden mot den planlagte skyskraperen er massiv. Dette er for så vidt ikke uvanlig når høye hus skal bygges i Norge. Det stormet kraftig da planene om bygging av Barcode og senere Munch-museet i Bjørvika i Oslo ble lagt frem. Mye motstand kom fra mange hold med litt ulike argumenter. Fellesnevneren i kritikken var likevel at bygningene ble for høye. Etterpå har kritikken stilnet og folk har jevnt over blitt fornøyde med byutviklingen i Bjørvika.

Bygging av skyskraperen Store Blå på Fornebu blir likevel noe helt annet. Med sine 225 meter blir den ca dobbelt så høy som Oslo Plaza og Postgirobygget, de høyeste bygningene i Oslo. Dernest blir den stående helt alene som høy bygning. Den blir ødeleggende for omgivelsene i hele indre Oslofjord, fremheves det både fra ledende arkitekter og ikke minst tidligere statsminister Kåre Willoch, som har engasjert seg i saken.

DOBBELT SÅ HØY: Kjell Inge Røkkes skyskraper på Fornebu er nær dobbelt så høy som Oslo Plaza. Foto: Montasje (Nettavisen)

Også den folkelige motstanden er stor særlig blant befolkningen i Bærum. På et folkemøte 29. januar arrangert av Bærum Høyre fikk representantene fra Aker og REV Ocean svært lite støtte for sine planer, kan vi lese i Asker og Bærum Budstikke (bak betalingsmur). På møtet kom det også frem at skyskraperen kan bli hele 250 meter høy.

Press på politikerne

Det gode formålet om å redde verdenshavene og Kjell Inge Røkkes store pengestøtte gir i utgangspunktet mye velvilje til REV Ocean og verdenshavprosjektet. Statsminister Erna Solberg var til stede da planene for skyskraperen ble fremlagt i oktober. Dette er symboltungt og vil legge et press på politikerne i Bærum for å godkjenne planene. I Bærum er det som kjent statsministerens partifeller i Høyre som har styringen i kommunen.

Statsminister Erna Solberg sammen med konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker (tv) og administrerende direktør Nina Jensen i REV Ocean etter lanseringen av World Ocean Headquarters (WOH), et verdensledende havsenter, på Fornebu. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix Foto: Heiko Junge (NTB scanpix)

For at det skal bli noen skyskraper på Fornebu, må planene godkjennes av kommunestyret i Bærum. Statsministerens engasjement for verdenshavene er bare ett av forholdene som drar i retning av å godkjenne planene, selv om kommunestyret er suverent i en slik byggesak.

Fra byggherre Fornebuporten sin side fremføres det at et slikt stort bygg er nødvendig for å få fart på næringsutviklingen, og dermed arbeidsplasser, på Fornebu. I dag er det mange tomme kontorlokaler i området. Et stort signalbygg vil gjøre Fornebu mer attraktivt særlig for unge arbeidstakere hevdes det. Vil bedriftene dermed strømme til og fylle opp alle ledige lokaler? Argumentet er tvilsomt, men kan likevel bli slukt av kommunepolitikere. Ingen politikere ønsker å si nei til løfter om nye arbeidsplasser. Gir Bærumspolitikerne etter for dette?

Fornebubanen – det virkelige pressmiddelet

Likevel er det hverken statsministerens engasjement eller Bærumspolitikernes ønske om flere arbeidsplasser som er det store pressmiddelet får å brekke en byggetillatelse på plass. Til Fornebu skal det bygges ny T-bane – Fornebubanen. Etter siste kostnadsanslag er Fornebubanen ventet å koste hele 13,8 milliarder kroner.

Her kommer Fornebubanen. På Arena stasjon, som vil få navnet Fornebuporten stasjon, er det planlagt en 200-meters skyskraper som er tenkt å huse Verdenshavenes hovedkvarter. Foto: (Kilde: Fornebubanen reguleringsplan)

Finansieringen av Fornebubanen er ennå ikke helt på plass. En betydelig finansieringskilde er penger fra grunneiere, såkalte grunneierbidrag. Dette er penger grunneiere betaler til Fornebubanen for å lov til å bygge høyt og stort ved eller på den kommende T-banens stasjoner. Totalt er det lagt opp til 3 milliarder kroner i grunneierbidrag til Fornebubanen, der mer en 2 milliarder skal komme i Bærum.

Den nye skyskraperen til Røkke er planlagt å ligge rett på den kommende T-banestasjonen Fornebuporten. Dermed vil skyskraperen Store Blå være viktig for å finansiere banen. Hvor mye bidraget blir er uklart, men vi snakker i alle fall om et tresifret antall millioner. Dess større skyskraperen kan bygges, dess mer blir den verdt, og dess mer kan melkes ut av den som bidrag til å finansiere Fornebubanen. Dette har politikerne som vil bygge den nye T-banen gjort seg avhengige av. Fornebubanen er derfor et ypperlig pressmiddel fra utbyggere til å kunne bygge i høyden på Fornebu.

Har politikerne satt seg i en håpløs gisselsituasjon?

Det som gjør grunneierfinansieringen til et så stort pressmiddel er at er at Fornebubanen er tidenes prestisjeprosjekt for lokalpolitikerne i Bærum. I mange år har det vært kranglet om hvordan kollektivtrafikken til Fornebu skal håndteres. Nå er Fornebubanen snart byggeklar men altså ikke ferdig finansiert.

Prisen for å bygge Fornebubanen har stadig steget og er altså nå oppe i ca 14 milliarder kroner. Det er vanskelig hele tiden å be staten om mer penger og lite ønskelig å ta penger fra kommune- eller fylkesbudsjettene. Å finansiere banen gjennom mer bompenger fra bilistene vil det bli bråk av. Men ingen politiker vil strekke hendene i været og si: Sorry – dette fikk vi ikke til.

Den mest fristende løsningen for å få i gang byggingen av Fornebubanen er å vri mer penger ut av grunneierne. Dette skjønner selvsagt alle grunneiere og eiendomsutviklere langs banen.

Dermed har politikerne satt seg i en gisselsituasjon: -Gå med på høye hus, ellers kommer ikke Fornebubanen. Resultatet kan bli bygging av både Røkkes skyskraper og andre høye hus.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag