*Nettavisen* Økonomi.

Prinsessetrøkk for Dagbladet

Dagbladet «vant» i to PFU-saker, men fikk en ny smekk etter kongelig klage.

30.01.08 07:45

Dagbladet toppet klagetoppen hos Pressens Faglige Utvalg i 2007. Det nye året startet i samme stil som det forrige sluttet med tre klager i årets første PFU-møte.

NA24 Propaganda - landets største medienettsted

Mot retten?
Dagbladets oppslag om at prinsesse Märthas sekretær skulle ha forfattet brev til Pål Bang-Hansen. Saken gikk på at prinsesse Märtha skal ha benyttet seg av oversettelser til filmnestorens far.

Det er prinsessens forlag Bazar Tales som forfattet brevet og senere klaget inn avisen for å ikke ha gitt samtidig tilsvar og at avisen ikke har beklaget feilen så snart som mulig.

- Poenget var at Dagbladet forsøkte å skape uriktig bilde av prinsessen som tyv, samtidig som hun var i tvist om rettigheter til eget bilde. Dagbladet påsto at prinsessens sekretær hadde vært i kontakt med Pål Bang Hansen til tross for de visste at brevet var fra forlaget. På den måten skaper Dagbladet en nærhet mellom prinsessen og Pål Bang-Hansen som ikke var der. Med en samtidig tilsvarsrett kunne denne koplingen enkelt vært tilbakevist, sier Bazar Tales advokat Joakim Marstrander til NA24 Propaganda.

Om utfallet i PFU vil føre til videre forfølgelse av saken er foreløpig uvisst.

- Vi må lese kjennelsen først og så ta stilling til om vi vil forfølge den videre, sier Marstrander.

- Utvalget merker seg videre at Dagbladet/Dagbladet.no i en e-post til klageren innrømmer at imøtegåelsesretten «nok en gang» ikke er blitt overholdt, og at klageren av den grunn fikk et uredigert tilsvar på trykk dagen etter at avisen publiserte sin siste artikkel om saken. Utvalget mener likevel dette ikke er tilstrekkelig for å rette opp overtrampene som allerede var begått, skriver utvalget i sin kjennelse.

Helvetes sjef
Bazar var også involvert med ytterligere en klage mot Dagbladet. Denne klagen var det forlagssjef Øyvind Hagen som klaget som privatperson som klaget inn. Hagen mente seg utriktig uthengt i en artikkel om boken Sjefen fra helvete.

- Klageren anfører at Dagbladet har tatt det på sin egen kappe å dokumentere at klageren er Sjefen fra helvete, og at boka er et oppgjør med ham, på tross av at utgiveren sier at boka er fiksjon. Klageren mener Dagbladet ikke har dokumentert påstanden og at dette rammes av saklighetskravet i punkt 4.1, heter det i klagen.

Dagbladet på sin side avviste klagen, men er enig i at selv om klager fikk imøtegåelse så endres ikke vær varsom plakatens punkt om saklighet og omtanke.

I tillegg ble bruken av anonyme kilder i artikkelen klaget inn.

- Tvert imot er dette i mange sammenhenger nødvendig for å få fram nyhetssaker, skriver Dagbladet i sitt tilsvar.

Pressens faglige utvalg ga avisen medhold i saken.

Forhåndsdømming
Avisen ble også klaget inn av advokat Hanna Fossen som reagerte på oppslaget «Underviser i likestilling -TORTURERTE KONA».

Saken, som handlet om en likestillingsforsker hadde mishandlet sin yngre kone. Fossen selv har ikke hatt befatning med saken, men klaget på et prinsipielt grunnlag. Advokaten mener at saken er forhåndsdømmende.

- Hun anser forhåndsdømming av tiltalte i straffesaker for å være et generelt problem, og mener de to reportasjene i Dagbladet i særlig grad setter dette på spissen, heter det i klagesaken og advokaten hadde også innhentet samtykke til klage fra berørt part i saken.

I sitt tilsvar skriver Dagbladet at de har understreket i artikkelen at det ikke foreligger noen rettskraftig dom.

Fikk medhold
- Den omtalte gjerningspersonen var på publiseringstidspunktet tiltalt etter særdeles strenge straffebestemmelser og med grove gjerningsbeskrivelser. Tiltalebeslutningen er for øvrig sitert i saken for ytterligere å understreke dette, skriver avisen i sitt tilsvar.

I PFU tirsdag fikk avisen medhold.

- Selv om avisen med fordel kunne gitt enkelte av titlene en mindre konstaterende form, anser utvalget likevel at det tydelig framgår at Dagbladet baserer seg på fornærmedes subjektive framstilling, både i referat fra hennes forklaring for retten og i intervju med avisens medarbeidere. I tillegg legger utvalget vekt på at det i begge de påklagede reportasjene tydelig framkommer at tiltalte stiller seg uforstående til sin unge kones beretning, skriver utvalget i sin uttalelse og viser til at avisen ikke har brutt god presseskikk.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag