Gå til sidens hovedinnhold

Prisene har steget med 2,2 prosent

Krona styrker seg

Økte priser på mat, elektrisitet og transporttjenester bidro mest til månedsveksten i konsumprisene.

Konsumprisindeksen steg 2,2 prosent fra februar 2017 til februar 2018, mens kjerneinflasjonen var på 1,4 prosent i samme periode, ifølge SSB.

Dette er noe høyere enn markedet ventet, og kronen styrket seg umiddelbart 3 øre mot både Euro og dollar etter nyheten ble kjent - og har fortsatt å styrke seg utover formiddagen. Mot euro har kronen styrket seg rundt 8 øre.

På månedsbasis var konsumprisene opp 0,9 prosent, mens kjerneinflasjonen steg 0,8 prosent i februar, etter å ha falt 0,8 prosent i januar.

Det betyr at inflasjonen nå ligger høyere enn det nye inflasjonsmålet som finansminister Siv Jensen presenterte for en uke siden, der målet nedjusteres fra 2,5 til 2 prosent i året.

Inflasjonsmålet er også Norges Banks viktigste rettesnor hva gjelder rentesettingen. Inflasjon nær målet taler for høyere rente, og dessuten sterkere krone.

Les også: Regjeringen senker inflasjonsmålet til 2 prosent - kronen til værs

Dyrere strøm er hovedårsak

Det er økte priser på mat, elektrisitet og transporttjenester bidro mest til månedsveksten i konsumprisene.

Elektrisitet inkludert nettleie steg 16,3 prosent. Etter bunnpunktet i juli 2015 ble det registrert en ny toppnotering for elektrisitet i februar 2018.

Matprisene også markant opp

Matvareprisene steg 1,8 prosent og det var særlig gruppen melk, ost og egg- samt kjøttvarer som bidro til oppgangen. En årsak bak prisoppgangen er leverandørenes halvårlige prisjustering per 1. februar.

– Dette er som foventet. Matprisene endrer seg med det samme mønsteret gjennom året. Etter typiske tilbudsperioder som jul og påske, er det helt vanlig at prisen justerer seg noe opp igjen, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare i en melding.

Prisnedgang på bøker og klær bidro til å dempe oppgangen i konsumprisindeksen.

Klesprisene fallt med 6,3 prosent i tolvmånedersperioden.

Passasjertransport med fly hadde en prisoppgang på 12,8 prosent fra januar til februar i år, mens de falt 9,4 prosent tilsvarende periode i fjor.

Kommentarer til denne saken