*Nettavisen* Økonomi.

Prisfall svekker Røkke-fisk

Underskudd for Aker Seafoods.

Markedet for hvitfisk var utfordrende for Aker Seafoods i fjor høst.

NA24 - din næringslivsavis

Prisene har vært fallende gjennom 2008, mens råvareprisene har holdt seg sterke til og med tredje kvartal. I fjerde kvartal isolert er derimot råvareprisene vesentlig redusert og preger Aker Seafoods' resultat.

Underskudd
Fjerde kvartal endte med et underskudd på 54 millioner kroner, mot 23 millioner kroner i fjerde kvartal året før. Omsetningen endte på 630 millioner kroner. Dette er en økning fra 466 millioner kroner i samme periode i 2007. Aker Seafoods France utgjør 148 millioner av omsetningsøkningen.

Driftsresultat før avskrivninger og amortiseringer (EBITDA) endte på 23 millioner kroner mot NOK 13 millioner i fjerde kvartal 2007.

- I fjerde kvartal har gjennomført flere strategiske grep som planlagt. Vi har gjennomført endringer i produksjonen som vil øke fersk produksjonen og bedre produktiviteten. Vi forventer at grepene vil øke lønnsomheten og verdiskapingen i inneværende år. I tillegg har vi redusert antall operative fartøy og vi planlegger å bytte ut et eldre fartøy i løpet av 2009. Oppgradering av flåten gir økt fleksibilitet til å levere fersk fisk til anleggene, og samtidig muligheten fiske større andel av kvotene våre, sier konsernsjef Yngve Myhre i Aker Seafoods ASA.

Konsernets kontantbeholdning inkludert trekkrettigheter utgjorde 48 millioner kroner ved utløpet av 2008, sammenlignet med 259 millioner ved samme tidspunkt i 2007. I tillegg til kontantbeholdning og trekkrettigheter har Aker Seafoods en ubenyttet låneramme i selskapets banker på 79 millioner korner.

Kontantbeholdning minker
Aker Seafoods har på grunn av en svakt resultat i 2008 begrenset handlefrihet for strategiske grep utover dagens virksomheter. Likividitetsbeholdningen og ubenyttet låneramme i andre halvår er lavere enn tidligere og ønskelig. Selskapet vurderer derfor løpende alternative disposisjoner, herunder reduserte investeringer, uten at det er foretatt noen konkrete konklusjoner ennå.

For regnskapsåret 2008 ble omsetningen for Aker Seafoods 2.719 millioner kroner inkludert den franske virksomheten. Sammenlignet med 2007 er omsetningsveksten på 16 prosent. EBITDA i 2008 var 144 millioner kroner, mot 189 millioner kroner i 2007.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag