Gå til sidens hovedinnhold

Prisoppgang i USA

Forbrukerprisene økte i årets første måned.

Det amerikanske handelsdepartementet har frigitt fersk informasjon knyttet til prisutviklingen i USA.

Følg markedet tettest på NA24 iMarkedet

Konsumprisindeksen viser at prisene fortsatt viser en liten vekst til tross for at landet er i en dyp resesjon. I januar økte indeksen med 0,3 prosent fra desember. Når det justeres for volatile matvare- og energipriser økte konsumprisene med 0,2 prosent. Denne indeksen går under navnet kjernekonsumprisene.

Analytikerneventet en vekst på konsumprisindeksen på rundt 0,3 prosent og at kjerneprisene ville økte med 0,1 prosent, viser estimater innhentet av Bloomberg News.

Energiprisene økte med 1,7 prosent, mens matvareprisene økte med 0,1 prosent.

Sammenlignet med for ett år siden har ikke konsumprisene økt noe i det hele tatt. Den flate utviklingen er den laveste siden 1955. Kjerneprisene har det siste året økt med 1,7 prosent. Inflasjonsmålet til den amerikanske sentralbanken ligger på 2 prosent.

I desember falt konsumprisindeksen med 0,8 prosent, mens kjerne-konsumprisene var uendret. Det skapte frykt for at den amerikanske økonomien skal bli rammet av deflasjon. Altså det motsatte av inflasjon.

Enkelte av medlemmene i Federal Reserves rentekomité ga uttrykk for bekymring for den overdrevne lave inflasjonen og de største pessimistene frykter faren for deflasjon. Fallende priser kan bidra til å forsterke den økonomiske krisen i verdens største økonomi.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre

Kommentarer til denne saken