Prisen på billånene med pant i bilen avhenger av både av egenkapitalandelen du har, og og type bil.

Hos de aller fleste långiverne avhenger renten av hvilken egenkapitalandel du har ved låneopptak. Disse skillene går på 35 prosent egenkapital, 20 prosent, og ingen egenkapital. Gjennomsnittlig skiller det omtrent 1,2 prosentpoeng mellom en egenkapitalandel på 35 prosent, og på null.

Les mer: Guide til billån

Dette er momentene som kan avgjøre hvilken långiver som er best

Det er en rekke kriterier som kan avgjøre hvilken långiver som er best for deg.

  • Størrelsen på etableringsgebyr og termingebyr: Det er store forskjeller på gebyrene. Dette gjør at lånestørrelsen får stor betydning for den effektive renten, siden disse lånene er forholdsvis små sammenlignet med boliglån. Ditt Billån og Sbanken er et eksempel på dette. Disse to har ingen etablerings,- eller termingebyrer. Relativt sett vil derfor lån uten gebyrer bli gunstigere jo lavere lånet er.
  • Om bilen er definert som miljøvennlig: Noen långivere gir lavere rente til biler som er miljøvennlige. Det er mange banker som gir noe bedre vilkår på dette. I praksis er dette el-biler som får tilbud om dette.
  • Hva slags utdannelse du har: Noen yrkesorganisasjoner med krav til en gitt utdannelse har avtaler på billån. Akademikerne har en billånsavtale med Danske Bank, Gjensidige med NITO og YS.
  • Hva slags medlemskap du har: Det er også andre organisasjoner og foreninger som har billånsavtaler. For eksempel NAF og NBBC.
  • Omfanget av kundeforholdet: I noen banker er kundeforholdet avgjørende for betingelsene. For eksempel DNB Saga.

Dette er de laveste rentene

I tabellene under finner du de 10 beste tilbyderne i tre forskjellige kategorier som avhenger av hvor høy egenkapital låntakeren stiller med.

Lånestørrelsen avgjør hvilken långiver som er billigst. Ikke fordi den nominell renten endrer seg med lånestørrelsen, men fordi betydningen av etablerings- og termingebyrer slår inn forskjellig. De tre billigste lånene har verken etableringsgebyrer eller termingebyrer. Den effektive renten blir da lik på alle beløp. På de andre lånene vil den effektive renten bli lavere jo større lånene er.

På billån kan vi si det er tre klasser:

  • Lukket klasse: Du må være medlem eller ha tilhørighet i en organisasjon som for eksempel å være med i en yrkesorganisasjon under Akademikerne.
  • Være medlem i en forening eller organisasjon, men der alle kan melde seg inn. For eksempel NAF.
  • Åpen klasse: Landsdekkende banker og finansieringsselskaper.

Akademikerlånet best i "Lukket klasse"

I denne klassen har Akademikerne det beste tilbudet når egenkapitalen er på minst 35 prosent. Da er renten 2,95 prosent nominelt. Effektiv vil dette ligge mellom 4 og 5 prosent, avhengig av størrelsen på lånet. Den nominell renten øker til 3,95 prosent når du har en egenkapitalandel på mellom 20 og 35 prosent, opp til 4,45 prosent når egenkapitalen faller under dette.

LOfavør har generell en rabatt på 0,3 prosentpoeng på billån med SpareBank 1. Renten avhenger av hvilket finansieringsselskap i SpareBank 1 du sogner til Her er det brukt SpareBank 1 Finans Østlandet som har den laveste renten blant finansieringsselskapene i SpareBank 1. Renten med 35 prosent egenkapital er blant de beste. Lån med lavere grad av egenkapital er relativt ett dårligere.

NITO og YS har en avtale med Gjensidige på billån. Dette lånet er generelt mellom 0,15 til 0,45 prosentpoeng høyere enn Akademikerlånet.

Åpen klasse

Den laveste renten i åpne klasse gis av Dittbillån (et billånstilbud fra AS Financiering), som er eid av Sparebanken Øst). Dette lånet gis bare med en egenkapitalandel på minst 50 prosent. Den nominelle renten er da 3,50 prosent, effektiv rente er alltid 3,56 prosent (siden det er uten gebyrer). Med 35 prosent egenkapital går renten opp til 3,95 prosent, med en effektiv rente på 4,02 prosent. Med den egenkapitalandelen er dette lånet for tiden billigst på alle lånebeløp. De gir ikke lån hvis egenkapitalandelen er under 35 prosent.

Sbanken har en klart høyere rente enn Ditt Billån når egenkapitalen er på 35 prosent eller mer. Også Sbanken er helt uten etableringsgebyr og termingebyr. Med lavere egenkapitalandel er Sbanken relativt sett bedre jo mindre lånene er. Dette på grunn av null i gebyrer.

DNB har med tre forskjellige tilbud. Dette er Grønt Billån, kundeprogrammet Saga, og vanlig billån. Her er den nominelle renten 4,20 prosent uavhengig av egenkapitalnivå. Dette er lavere rente enn det som organisasjoner som NAF og NBBL har gjennom DNB.

Det er en rekke sparebanker som gir billån via Eika Kredittbank, og som da har de samme vilkårene som Eika Kredittbank.

Danske Bank har den høyeste renten på alle egenkapitalnivåer.

Oppsummert er det flere billån som kan være best. Dette avhenger av hvilke forutsetninger som gjøres. Denne oversikten gis en rask oversikt over hvilke lån som kan være billigst.

Type bil Billån Kommentar
Alle Akademiker-avtalen Har den laveste renten når lånet er av en viss størrelse, og du er medlem i en av underorganisasjonene i Akademikerne.
Alle Ditt Billån Har den laveste effektive renten på litt mindre lån med egenkapital på minst 35 prosent. Lånet med 50 prosent egenkapital er 0,45 prosentpoeng billigere enn ved 35 prosent egenkapital.
El-bil Sbanken Har den laveste effektive renten på litt mindre lån med egenkapital på mindre enn 35 prosent.
Alle Sbanken Har den laveste effektive renten på litt mindre lån med egenkapital på mindre enn 35 prosent.
Alle Gjensidige NITO og YS Har den laveste renten på litt større lån, og du er medlem i NITO eller YS.

Grønne billån

Bankene har forskjellige krav for hva som skal til for at bilene skal kvalifisere til miljølån. Alle el-biler vil kvalifisere til dette.

Dette er kravene til de enkelte:

AS Financiering: El-biler og hybridbiler

DNB: Nullutslippsbil

Eika Kredittbank: Elbil, etanolbil E85, natur- og gassbiler, eller biler med mindre CO2-utslipp enn 100g/km.

NAF: el-, hybrid- eller hydrogenbil

Sbanken: Maksimum 120 gram CO2 per kilometer

Kalkulator for billån

Du kan beregne effektiv rente for billån på alle beløp, og med forskjellige nedbetalingstider.

Gå til Finn billigste billån.

Renteoversikten på billån

Her er oversiktene over de beste billån-tilbyderne akkurat nå. Øverst 35 prosent egenkapital, deretter 20 prosent, og til slutt null i egenkapital.

De aller fleste billånene blir gitt gjennom långiverne som er tatt med i listene under.

Effektiv rente er beregnet ut fra et lån på 250.000 kroner, med en nedbetalingstid på 5 år.

Listen er sortert etter effektiv rente innenfor hver av kategoriene.

Billån med 35 prosent egenkapital

Bank Nom Eff Etabl.g T.geb
Akademikerne (Danske Bank) 2,95% 3,46% 300 540
Dittbillån.no 50 % EK 3,50% 3,56% 0 0
LO Favør 3,00% 3,96% 1 900 780
Dittbillån.no (AS Financiering) 3,95% 4,02% 0 0
DNB Grønt Billån 3,25% 4,03% 2 160 480
DNB Saga 3,25% 4,13% 1 660 720
NBCC Spb 1 Østlandet Finans 3,30% 4,25% 2 065 720
Gjensidige Billån NITO og YS 3,40% 4,28% 1 650 720
NAF Miljøbillån 3,40% 4,34% 2 000 720
DNB 3,40% 4,37% 2 160 720
AS Financiering Grønt Billån 3,25% 4,41% 2 000 1 020
Nordea 3,30% 4,47% 2 000 1 020
NAF Billån 3,55% 4,50% 2 000 720
Spb 1 Finans Østlandet 3,30% 4,50% 2 200 1 020
Eika Kredittbank Grønt Billån 3,70% 4,53% 990 780
Gjensidige Billån 3,55% 4,53% 2 200 720
Spb 1 Finans Midt-Norge 3,55% 4,67% 2 200 900
Spb Sogn og Fjordane 3,55% 4,67% 2 200 900
AS Financiering 3,45% 4,80% 2 500 1 140
Sbanken Grønt Billån 4,70% 4,80% 0 0
Eika Kredittbank 3,85% 4,93% 1 900 900
Spb 1 SR-Finans Grønt Billån 3,95% 4,93% 1 600 840
Spb 1 SR-Finans 3,95% 5,04% 2 200 840
Santander 3,95% 5,11% 2 400 900
Sbanken 5,13% 5,25% 0 0
Brage Finans 3,95% 5,31% 2 500 1 140
Danske Bank 4,35% 5,49% 1 600 1 020

Ditt billån er med to ganger fordi det billigste krever at du ligger innenfor 50 prosent av kjøpesum.

20 prosent egenkapital

Bank Nom Eff
Akademikerne (Danske Bank) 3,95% 4,49%
Eika Kredittbank Grønt Billån 3,95% 4,79%
DNB Grønt Billån 3,99% 4,80%
Sbanken Grønt Billån 4,70% 4,80%
DNB Saga 3,99% 4,89%
NAF Miljøbillån 3,95% 4,91%
Gjensidige Billån NITO og YS 4,10% 5,01%
DNB 4,05% 5,04%
NAF Billån 4,10% 5,07%
Nordea 3,90% 5,09%
AS Financiering Grønt Billån 3,95% 5,14%
Gjensidige Billån 4,20% 5,20%
Sbanken 5,13% 5,25%
AS Financiering 3,95% 5,31%
Eika Kredittbank 4,25% 5,34%
LO Favør 4,40% 5,41%
NBCC Spb 1 Østlandet Finans 4,70% 5,70%
Spb 1 SR-Finans Grønt Billån 4,70% 5,72%
Spb 1 SR-Finans 4,70% 5,82%
Brage Finans 4,45% 5,84%
Santander 4,70% 5,90%
Spb 1 Finans Østlandet 4,70% 5,95%
Spb 1 Finans Midt-Norge 4,90% 6,07%
Spb Sogn og Fjordane 4,90% 6,07%
Danske Bank 5,35% 6,53%

Null prosent egenkapital

Bank Nom Eff
Akademikerne (Danske Bank) 4,45% 5,01%
Sbanken Grønt Billån 5,22% 5,35%
DNB Grønt Billån 4,70% 5,54%
Gjensidige Billån NITO og YS 4,65% 5,58%
DNB Saga 4,70% 5,63%
Nordea 4,55% 5,76%
NAF Miljøbillån 4,80% 5,80%
Eika Kredittbank Grønt Billån 4,95% 5,83%
DNB 4,85% 5,88%
AS Financiering Grønt Billån 4,75% 5,97%
LO Favør 4,95% 5,98%
Sbanken 5,84% 6,00%
Gjensidige Billån 5,20% 6,25%
NBCC Spb 1 Østlandet Finans 5,25% 6,28%
Spb 1 SR-Finans Grønt Billån 5,25% 6,29%
Eika Kredittbank 5,20% 6,34%
AS Financiering 4,95% 6,36%
Brage Finans 4,95% 6,36%
Spb 1 SR-Finans 5,25% 6,40%
Santander 5,20% 6,42%
Spb 1 Finans Østlandet 5,25% 6,53%
Spb 1 Finans Midt-Norge 5,35% 6,55%
Danske Bank 5,85% 7,06%