SSB-tall fredag morgen viser at norske husholdninger ved utgangen av november i fjor hadde en samlet gjeld på 3442 milliarder kroner. I november 2017 utgjorde gjelden 3255 milliarder, slik at den i perioden er økt med 5,4 prosent.

Men nordmenn er heldigvis også formuende. En annen SSB-statistikk viser nemlig at ved utgangen av 2017 hadde de norske husholdningene en brutto formue på nærmere 10 000 milliarder kroner. Fratrukket gjelden utgjorde beregnet nettoformue for ett år siden 6618 milliarder kroner. Fordelt på 5,32 millioner nordmenn tilsvarer det en gjennomsnittlig nettoformue på 1,24 millioner kroner.

Les mer: Norsk grensehandel sjokkerer svenskene

SSB opplyser videre fredag at den samlede kredittveksten til publikum de seneste tolv månedene er på 5.5 prosent. Da snakker vi om innenlandsk lånegjeld, den såkalte K2, som viser utviklingen i publikums lånegjeld til norske kreditorer i norske kroner og utenlandsk valuta. Publikum omfatter institusjonelle sektorer, kommuneforvaltningen, ikke-finansielle foretak, samt husholdningene.

Tolvmåneders kredittvekst til publikum har de seneste månedene ligget i området 5,5-6,4 prosent, og den lå i oktober på 5,7 prosent. For husholdningene har kredittveksten i perioden ligget stabilt på rett under 6 prosent, mens den mot slutten av 2017 lå på drøye 6 prosent.