Gå til sidens hovedinnhold

Problembarn får hjelp for sent

- Grip inn mot barn med alvorlige adferdsvansker allerede når de er to år gamle, mener forsker.

Førsteamanuensis Øyvind Kvello ved NTNU mener de fleste barn med alvorlige adferdsvansker kan fanges opp allerede som to- til fireåringer, skriver Aftenposten.

- Vi vet godt hvem disse barna er, men vegrer oss for å gripe inn. Ingenting er sårere for helsestasjoner, barnehager, barnevern og pedagogisk-psykologisk tjeneste enn å fortelle foreldre at de behøver hjelp med oppdragelsen, sier Kvello til avisen, og etterlyser nye tiltak.

Ukentlige hjemmebesøk i risikofamilier, foreldretreningsprogram og mer bruk av gruppetiltak er blant Kvellos forslag, men han understreker at det også mangler kunnskap. Allerede når barna er blitt åtte-ti år er det lite hjelpeapparatet kan gjøre for de: - Vi har ikke lengre muligheten til å kurere, sier han.

Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) støtter Kvello, men understreker at problemene må forklares ut fra foreldrene.

I tillegg til de alvorlige sosiale og personlige konsekvenser koster det samfunnet mye penger at barna ikke blir fanget opp på et tidlig tidspunkt. Statistisk vil disse som 30-åringer ha kostet samfunnet ti ganger mer enn sine jevnaldrende.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 70,55 øre - fastpris 24,90 øre