Gå til sidens hovedinnhold

Professor: - Derfor slipper Stordalen en kjempeskatteregning

- Ingen kan bebreide Stordalen for ikke å gå inn i den katastrofale skattefellen.

Hotellkongen Petter Stordalen er god for svimlende 16 milliarder kroner.

- I 2016 betalte jeg via mine selskaper cirka 40 millioner i skatt og i 2017 øker det til cirka 77,5 mill. I 2017 er formueskatten beregnet til 16 millioner, sier han til Nettavisen.

- Hvorfor betaler ikke Stordalen mer i skatt, lurer mange på.

- Ikke børsnotert

BI-professor Ole Gjems-Onstad har sett nærmere på dette.

- Stordalen slipper en kjempeskatteregning fordi selskapene ikke er børsnotert. Ingen med et visst praktisk skjønn eller tilgang på en kalkulator, kan bebreide Stordalen for ikke å gå inn i den katastrofale skattefellen børsnotering ville være, sier Gjems-Onstad til Nettavisen.

Han mener det er uklokt at skattesystemet representerer en så kraftig brems på børsnotering.

136 millioner - ikke 16 millioner

- Børsen gjør det lettere å vokse og gjør også verdistigning tilgjengelig for langt flere, sier tallknuseren - og skisserer følgende scenarium:

- Stordalens skatteregning ville blitt dramatisk annerledes hvis hans selskaper hadde vært børsnotert. Formuesskatten i Norge er 0,85 prosent. Med 16 milliarder som kunne blitt verdiene ved børsnotering, ville Stordalens regning blitt 136 millioner kroner i året – eller 370.000 kroner per dag. Eller 15.000 kroner per time.

Professoren mener formuesskatten i Norge er helt absurd for selskap på børsen:

- Regnestykket viser at formuesskatten i Norge er absurd for store verdier som eies gjennom børsnoterte selskaper. Bare tre andre land har formuesskatt, og ingen andre land har en formuesskatt som rammer børsnoterte formuer så hardt, sier han.

- Politikerne forstår ikke dette

Med et mulig regjeringsskifte til høsten, vil dette i så fall tilspisses ytterligere.

- Ap har sagt de vil heve formuesskatten til 1,2 prosent. Da ville Stordalens daglige formuesskatteregning blitt 520.000 kroner, påpeker professoren.

Han mener norske politikere ikke forstår hvor hardt og meningsløst formuesskatten rammer og hvor skadelig den er.

- Flytte til Danmark eller Sverige

- Det er åpenbart at den type ekstraordinære skatteregninger ville ha stor betydning for beslutninger om utflytting. Det ville ikke her hjulpet å flagge ut Choice hvis det var børsnotert. Stordalen måtte selv flytte. Men det ville være tilstrekkelig å dra til Danmark eller Sverige siden begge har opphevet den uheldige formuesskatten, påpeker Gjems-Onstad.

- Når politikere og økonomer roser formuesskatten, skyldes det at de ikke regner konkret på hvilke effekter den kan ha.

- Kontantstrømmen er avgjørende

Han gir Stordalen rett i følgende:

- Stordalen har rett i at man ikke kan se seg blind på et selskaps verdier. Det avgjørende er hvilken inntekt eller kontantstrøm det gir for aksjonærene. Formuesskatten tvinger en skatteregning i hendene på aksjonærene som de ikke nødvendigvis har likvider til å betale.

Dessuten:

- Stordalen har også rett i at det ikke gir mening å snakke om hans personlige skatteregning uten å trekke inn det selskapene betaler i skatt. En del økonomer og mange politikere misbruker ordet nullskattyter ved å se bort fra den samlede økonomi personen er del av. Den skatten selskapene betaler, er del av aksjonærenes skatteregning. Både i Norge og i utlandet trekkes skattesatsene for selskapene helt selvfølgelig inn når man beregner samlet skattesats for aksjonærene. Men den overses når man bruker det retoriske poeng nullskattyter, ifølge professoren.

Les også

Petter Stordalen: - Så mye betalte jeg i skatt

Har du sett denne videoen?

Kommentarer til denne saken