Vikar- og rekrutteringsselskapet Proffice har nå fått en partneravtale med Telenor. Selskapet har også tidligere levert bemannignsløsninger til telekonsernet, men blir nå eneleverandør av denne typen tjenester til Telenor.

Den nye samarbeidsavtalen er av Proffice verdsatt til omkring 200 millioner kroner årlig og gjelder fra nyttår til utgangen av 2012.

Partneravtalens ambisjon er å videreutvikle Telenor sine forretningsområder og sikre kostnadseffektiv drift ved bruk av fleksible bemanningsløsninger innen Personalutleie, Rekruttering & Omstilling for kompetanseområdene Økonomi, IT, Kontor & Kundeservice.

Proffice har i avtaleperioden forpliktet seg til kontinuerlig å bistå i videreutviklingen av Telenors strategi for bemanningsløsninger.

- Vi er veldig glade for den fornyede tilliten vi har fått som eneleverandør, sier Per Bergerud, adm. direktør i Proffice Norge i en kommentar.